آخرین اخبار : 

یزید و معاویه ، دشمنان دین

جز زیبایی ندیدم (حضرت زینب در مجلس ابن زیاد)

جز زیبایی ندیدم (حضرت زینب در مجلس ابن زیاد) {اُسَرا را از میان جمعیت به دارالاماره بردند و عبیدالله ملعون سرهای شهدا را آذین مجلس خود کرد و زنان و دختران حرم رسول خدا(ص) را در بزم شراب حرامیان وارد کرد؛ ...

شخصیت یزید بن معاویه چگونه بود؟

شخصیت یزید بن معاویه چگونه بود؟ {پس از مرگ معاویه، فرزندش یزید در اولین گام تصمیم گرفت ... تا بدون هیچ نرمشی از «حسین بن علی»، «عبدالله بن عمر» و «عبدالله بن زبیر» بیعت بگیرد (کامل، ج۴، ص۱۴؛ انساب الاشراف، ...

رنگ سبز اموی (معاویه اولین کسی که در اسلام از نماد رنگی برای جنگیدن بهره جست)

رنگ سبز اموی         رنگ سبز اموی (معاویه اولین کسی که در اسلام از نماد رنگی برای جنگیدن بهره جست) در تاریخ اسلام معاویه اولین کسی است که از نماد رنگی استفاده کرد. او در همین جنگ صفین به فرمانده سپاه سبز اموی، ...

جنایت در لباس حق ـ معتصم و تصرف سه دختر در یک شب ـ عبادت مستانه

جنایت در لباس حق ـ معتصم عباسی و تصرف سه دختر در یک شب ـ عبادت مستانه                                      « خواجه نظام الملک در حالات « معتصم » خلیفه عباسی می نویسد ؛ که روزی در ...

فساد یزید ـ یزید در جنگ غذقذونه (روم) ـ اشعار یزید

فساد یزید ـ یزید در جنگ غذقذونه (روم) ـ اشعار یزید « ... پس از معاویه فرزند ناپاکش یزید بر مسند پدر تکیه زده و خود را خلیفه مسلمین خواند ، دستورات اسلام ر ا زیر پا گذارده و تمام مقدسات ...