آخرین اخبار : 

روزنامه نگاری

سید جمال الدین اسعد آبادی بنیانگذار روزنامه نگاری سیاسی در اسلام

                  سید جمال الدین اسعد آبادی بنیانگذار روزنامه نگاری سیاسی در اسلام                                                                                                 عکس :  مقبره سید جمال الدین   اسعد آبادی در کابل 1.   مختصری از شرح احوال سید جمال : 2. نظر برخی از بزرگان در ...

روزنامه و روزنامه نگاری در ایران

روزنامه و روزنامه نگاری در ایران                « روزنامه در ایران از سال 1254 قمری منتشر شد . در رمضان 1252 قمری « طلیعه » ( آگهی وعده انتشار ) و سپس در محرم 1253 قمری روزنامه بدون نام میرزا صالح ...

پدر سانسور ایران ، محمد حسن خان اعتماد السلطنه

پدر سانسور ایران « محمد حسن خان اعتماد السلطنه »                            1 . شرح حال اول : محمد حسن خان : « محمد حسن خان صنیع الدوله ( تولد ۲۱شعبان۱۲۵۹هجری قمری مراغه برابر با ۲۶ شهریور ۱۲۲۲ خورشیدی، مرگ ۱۸شوال۱۳۱۳هجری قمری تهران برابر ...