آخرین اخبار : 

رحمت خداوند

وسوسه شیطان: مسایل دینی را یاد نگیریم تا تکلیف‌مان زیاد نشود! (اهمیت فراگیری علم اخلاق)

وسوسه شیطان: مسایل دینی را یاد نگیریم تا تکلیف‌مان زیاد نشود! (اهمیت فراگیری علم اخلاق) {تلبیس ابلیس در لزوم پند و اندرز امر بر بعضی از صالحان نیک و برادران روشن ضمیر، که اهل پیکار با نفس اماره‌اند، مشتبه گردیده و شیطان ...

جملاتی درباره خدا

جملاتی درباره خدا خدایا! راهي نمي‌بينم! آينده پنهان است ... اما مهم نيست ! همين كافيست كه  تو راه را مي‌بيني و من تو را ... ........................... خداوند به سه طریق به دعاها جواب می‌دهد: او می‌گوید آری و آنچه می‌خواهی به تو می‌دهد. ...

گواهی چهل مؤمن

گواهی چهل مؤمن 1 2 ارجاعات 1ـ از کتاب: عدد مقدس (تقدس عدد چهل در آینه روایات)/ نویسنده: عبدالرضا طرزی/ انتشارات رزقی، بیرجند/ چاپ دوم ، بهار 1390/ ص 192 2ـ از کتاب: عدد مقدس (تقدس عدد چهل در آینه روایات)/ نویسنده: عبدالرضا طرزی/ انتشارات ...

ادیسون به هنگام مرگ ، انجیل را در آغوش گرفت و مسیح را صدا می زد :

ادیسون به هنگام مرگ انجیل را در آغوش گرفت و مسیح را صدا می زد :                                             « باید قدری هم به معنی و حقیقت توجه شود . باید مردم به واقعیت نزدیک شوند ، تمدن مادی و این صنایع و ...

آیا خداوند ما را به جهنم می فرستد !

ما که بی گناه نیستیم آیا خداوند ما را به جهنم می فرستد ؟!                          می خواهم کمی درباره ی توبه و رحمت خداوند بنویسم . دلیلش هم این است که یک نفر در جایی نوشته بود : ...