آخرین اخبار : 

مکتب لیبرالیسم

مکتب لیبرالیسم و نقد آن توسط آیت الله مصباح

مکتب لیبرالیسم و نقد آن توسط آیت الله مصباح            اصول مکتب لیبرالیسم چیست ؟ 1 . تفکر لیبرال در مورد آزادی در مقابل تفکر اسلامی در مورد آزادی 2 . ارجاعات     1 ـ کتاب : « مشکات » پرسش ها و پاسخ ها ، ...

آزادی چیست ؟ آیا دین با آزادی سازگاری دارد ؟ پاسخ آیت الله مصباح

آزادی چیست ؟ آیا دین با آزادی انسان سازگاری دارد ؟ پاسخ آیت الله مصباح            آزادی چیست و چه تعریفی می توان از آن ارائه کرد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید یاد آوری کرد که مفاهیم به دو دسته ...

مخالفت اسلام با لیبرالیسم ، نقد لیبرالیسم

مخالفت اسلام با لیبرالیسم                1 ارجاعات     1ـ کتاب : نقدی بر اومانیسم و لیبرالیسم / نویسنده : دکتر آیت قنبری / ناشر : فراز اندیشه / چاپ اول 1383 / صفحه 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 138 ...

انواع لیبرالیسم ، Liberalism

انواع لیبرالیسم : Liberalism         1 ارجاعات   1ـ کتاب : نقدی بر اومانیسم و لیبرالیسم / نویسنده : دکتر آیت قنبری / ناشر : فراز اندیشه / چاپ اول 1383 / صفحه 131 و 132 و 133

لیبرالیسم Liberalism

لیبرالیسم   Liberalism             مکتب لیبرالیسم بمفهوم وسیع تر خود عبارت است از اعتقاد به اینکه انسان آزاد بدنیا آمده و صاحب اختیار و اراده است و باید مجاز باشد خود را به هر اندازه که ممکن است به نحو آزاد پرورش ...