آخرین اخبار : 

دنیای نویسندگی

دو داستان کوتاه و زیبا

دو داستان زیبا از دو نویسنده نویسنده و درخواست زن جوان ساشاگیتری، نویسنده و پژوهشگر خوش ذوق فرانسوی، روزی نامه‌ای از یک بانوی جوانی دریافت کرد به این مضمون: « نویسنده‌ی عزیز و محترم، من از شما تقاضای کوچکی دارم، خواهشمندم ...

کلاسیسیسم Classicism (یکی از مکاتب ادبی)

کلاسیسیسم Classicism (یکی از مکاتب ادبی) این مکتب در سراسر دوران قدیم و قرون وسطی و تا قرن هجدهم میلادی در اروپا رایج و معمول بود و در قرن شانزدهم و هفدهم به اوج عظمت خود رسید. اساس این شیوه بر ...

نقش نویسنده در جامعه و مشخصات یک نویسنده خوب

نقش نویسنده در جامعه و مشخصات یک نویسنده خوب نقش نویسنده در جامعه نویسنده تنها برای خود نمی‌نویسد؛ بویژه نویسنده‌ی مقاله و داستان و نمایشنامه که در خواننده تأثیر بسیار می‌گذارد و طبعاً خوانندگان فراوانی پیدا می‌کند و به همین جهت، مسؤولیت ...