آخرین اخبار : 

حوزه منطق

منطق کلاسیک و منطق سمبولیک

منطق کلاسیک و منطق سمبولیک منطق کلاسیک {اساس منطق کلاسیک در حدود سال ۴۰۰ ق.م به دوره زنون ایلیائی می‌رسد و بعدها بوسیله ارسطو (۲۲۲-۴۳۸) ق.م تحت قوانین منظم درآمد و تا مدت بیست و دو قرن به همان حال باقی ماند ...

منطق Logipue

منطق Logipue می‌شود که از نظر کلی منطق دانشی است که شرایط فکر را تحت نظر فعالیت‌های روحی مشخص می‌سازد به طریقی که خطای فکر را اصلاح کند بنابراین شخص منطقی صحت و سقم یک فکر را در شرایط منطق ...