آخرین اخبار : 

قرآن کریم

حکایت در مورد تأیید تأویل قرآن

حکایت در مورد تأیید تأویل قرآن {یکی از علمای شیعه برای شرکت در مجلسی به یکی از کشورهای عربی سفر کرد. در آن مجلس آقای «بِن‌باز» مرجع و مفتی اهل تسنن که نابینا بود حضور داشت وقتی فهمید عالمی شیعه در ...

حکمت صلوات بر پیامبر و چگونگی آن

حکمت صلوات بر پیامبر و چگونگی آن صلوات بر پیامبر {إنَّ اللهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا ایُّهَا الَّذِینَ آمَنوا صَلُّوا عَلَیهِ وَ سَلَّمُوا تَسلِیماً (احزاب/56) همانا خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ...

تا قرآن در میان مسلمانان است تسلیم نمی شوند

تا قرآن در میان مسلمانان است آنها تسلیم نمی شوند :        (« گلارسون » رئیس الوزرای اسبق انگلستان یکروز در مجلس عوام قرآن را روی تریبون زد و گفت تا این قرآن میان مسلمین باشد آنها تسلیم نمی شوند اگر ...