آخرین اخبار : 

نوامبر 2014

خواجوی کرمانی ( شاعر و عارف )

خواجوی کرمانی  ( شاعر و عارف )           1   ارجاعات   1 ـ منبع : کتاب « گلهای جاویدان » / نویسنده : رهی معیری / نشر  پارسا / چاپ پنجم 1376 / صفحات 119 و 120 و 121 و 122 و 123 ...

راسیونالیسم Rationalism

راسیونالیسم     Rationalism                 1 .   ارجاعات   1 ـ کتاب : مکتب های سیاسی / مولف : دکتر بهاءالدین پازارگاد / از انتشارات اقبال / در مقدمه کتاب به چاپ سوم ، اسفند 1343 اشاره شده است / صفحه 95 و 96

انواع برنامه ریزی ، متمرکز ، غیر متمرکز

   انواع برنامه ریزی از نظر تمرکز و عدم تمرکز :  ( مزایا و معایب آنها )                                  1 – برنامه ریزی متمرکز : در نظام متمرکز معمولاً برنامه ریزی برای کل سیستم یا سازمان یا کشور ، به صورت یکسان ...

مارکسیسم Marxism

مارکسیسم     Marxism                           1 ارجاعات   1 ـ کتاب : مکتب های سیاسی / مولف : دکتر بهاءالدین پازارگاد / از انتشارات اقبال / در مقدمه کتاب به چاپ سوم ، اسفند 1343 اشاره شده است / صفحه 179 و 180 و 181 و ...

یوتوپیانیسم Utopianism

یوتوپیانیسم     Utopianism         1. ارجاعات   1 ـ کتاب : مکتب های سیاسی / مولف : دکتر بهاءالدین پازارگاد / از انتشارات اقبال / در مقدمه کتاب به چاپ سوم ، اسفند 1343 اشاره شده است / صفحه 214 و 215 و ...

محتشم کاشانی ( شاعر مدیحه سرا ، شرح حال شاعر )

محتشم کاشانی ( شاعر مدیحه سرا )         1 ارجاعات   1 ـ منبع : کتاب « گلهای جاویدان » / نویسنده : رهی معیری / نشر پارسا / چاپ پنجم 1376 / صفحات 363 و 364 و 365 و 366 و 367 ...

مکتب تیلوریسم ،تئوری کلاسیک ، مکتب مدیریت علمی

تئوری کلاسیک یا مکتب مدیریت علمی :  (یا مکتب سنتی یامکتب تیلور یا مکتب تیلوریسم)                                   این تئوری در زمان انقلاب صنعتی توسط « تیلور » بوجود آمد 0 تا قبل از « تیلور » ما نه زمان ...

لیبرالیسم Liberalism

لیبرالیسم   Liberalism             مکتب لیبرالیسم بمفهوم وسیع تر خود عبارت است از اعتقاد به اینکه انسان آزاد بدنیا آمده و صاحب اختیار و اراده است و باید مجاز باشد خود را به هر اندازه که ممکن است به نحو آزاد پرورش ...

ناسیونالیسم Nationalism

ناسیونالیسم      Nationalism            ناسیونالیسم جدید یا مکتب ملیت از محصولات قرون جدیده است که با پایان دوره ی فئودالیسم و در هم شکستن امپراطوریهای قرون وسطی و آغاز رفورماسیون و تشکیل سلطنت های مستقله ی مطلقه و متمرکز در اروپا در ...

بالشویسم ، بالشویکیسم Bolshevism ، Bolshevikism

بالشویسم – یا – بالشویکیسم (     Bolshevism   ,   Bolshevikism )   1. ارجاعات   1 ـ کتاب : مکتب های سیاسی / مولف : دکتر بهاءالدین پازارگاد / از انتشارات اقبال / در مقدمه کتاب به چاپ سوم ، اسفند 1343 اشاره شده است / ...

تفاوت های مدیریت با رهبری

تفاوت های مدیریت با رهبری :                                          1- پایگاه رهبری در دل انسانها است و بر اساس نفوذی که رهبر در دل انسانها دارد موقعیت خود را استحکام می بخشد 0 2- رهبر دارای پست سازمانی نیست ، حال آنکه مدیر پایگاهش ...

انواع سازمانها : ( ساختارهای جدیدسازمان مدیریت )

  انواع سازمانهای جدید: ( ساختارهای جدیدسازمان مدیریت )                                      محیط کسب و کار کنونی ، محیط تغییر و دگرگونی های سریع است ، ...

بازار ، بازار یابی ، به همراه تعاریف و انواع آن

بازار ، بازار یابی ، به همراه تعاریف و انواع آن                     تعریف بازار : بازار عبارت است از مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل (بازار موجود) یک محصول . بازار بالقوه : به مشتریانی گفته می شود که تمایل و علاقه به ...

رفتار پیامبر اسلام (ص) الگویی برای ما

رفتار پیامبر اسلام (ص) الگویی برای ما        وفای پیامبر : 1 . صداقت پیامبر با مردم : 2 . عبادت پیامبر : 3. دلسوزی و مهربانی پیامبر: 4. همگامی پیامبر با یاران : 5. قاطعیت پیامبر : 6. ارجاعات   کتاب : سیره پیامبر اکرم (ص) با نگاهی به قرآن ...

مکتب ماتریالیسم Materialism

مکتب ماتریالیسم   Materialism                        1. ارجاعات   1 ـ کتاب : مکتب های سیاسی / مولف : دکتر بهاءالدین پازارگاد / از انتشارات اقبال / در مقدمه کتاب به چاپ سوم ، اسفند 1343 اشاره شده است / صفحه 176و177و 178 و179

مکتب امپریالیسم Imperialism

مکتب امپریالیسم   Imperialism   1. ارجاعات   1 ـ کتاب : مکتب های سیاسی / مولف : دکتر بهاءالدین پازارگاد / از انتشارات اقبال / در مقدمه کتاب به چاپ سوم ، اسفند 1343 اشاره شده است / صفحه 28و29و30

مکتب استالینیسم Stalinism

مکتب استالینیسم  Stalinism                                            1. ارجاعات   1 ـ کتاب : مکتب های سیاسی / مولف : دکتر بهاءالدین پازارگاد / از انتشارات اقبال / در مقدمه کتاب به چاپ سوم ، اسفند 1343 اشاره شده است / صفحه 19 و 20  

حکایت و حدیث در مورد مسجد و نماز

حکایت و حدیث در مورد مسجد و نماز                           ابو علی سینا و نماز !                       « شیخ الرئیس ابو علی سینا (ره) فیلسوف و ...

مدیریت و تعاریف مربوط به آن

مدیریت و تعاریف مربوط به آن کلیات مدیریت 1.   ارجاعات 1 ـ کتاب :« دانستنی های عمومی مدیریت » / تهیه کننده : معاونت آموزش نمسا / ناشر : معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج / چاپ اول 1385 / ص 11 و 12 ...

باباطاهر عریان ، زندگینامه و اشعار

                         باباطاهر عریان ـ  زندگینامه و اشعار                    افسانه بابا طاهر : « لابد افسانه ی بابا طاهر را شنیده اید که می گویند در همدان از دانشمندی سئوال کرد از کجا به این مقام شامخ رسیده ای ؟ دانشمند از راه ...

سید جمال الدین اسعد آبادی بنیانگذار روزنامه نگاری سیاسی در اسلام

                  سید جمال الدین اسعد آبادی بنیانگذار روزنامه نگاری سیاسی در اسلام                                                                                                 عکس :  مقبره سید جمال الدین   اسعد آبادی در کابل 1.   مختصری از شرح احوال سید جمال : 2. نظر برخی از بزرگان در ...

روابط عمومی و تعاریف مربوط به آن

روابط عمومی و تعاریف مربوط به آن                 یکی از عواملی که در سرنوشت هر موسسه ، گروه و فرد اهمیت و ارزشی اساسی دارد و آنها را در نیل به هدف هایشان یاری می دهد کیفیت رابطه آنها با افراد ...

نظریه پردازان فمینیسم ، مادر فمینیسم

نظریه پردازان فمینیسم : سیمون دوبووار مادر فمینیسم                       سیمون دوبووار ( 1908 – 1986 ) ( « سیمون دوبووار » ، فیلسوف فمینیست ، رمان نویس و نظریه پردازی است که سهم بسزایی در بسط و تبیین فمینیسم داشت . او ...

اسماعیل وطن پرست ( به همراه مختصری از شرح حال و اشعار )

اسماعیل وطن پرست ( به همراه مختصری از شرح حال و اشعار ) پژوهشگر شاعر؛ جاویدان یاد « اسماعیل وطن پرست » از تاریخ نگاران و محققان معاصر بود . وی در تاریخ دوره ی قاجار ،آرایی منحصر به فرد داشت ...