آخرین اخبار : 

آگوست 2015

شیخ مرتضی انصاری، زندگینامه، جواب رد به ناصرالدین‌شاه

شیخ مرتضی انصاری {شیخ مرتضی انصاری از خانواده‌ای روحانی در روز عید غدیر سال 1214 در دزفول متولد شد. نام پدرش محمد امین از عالمان و مروجّان دین مُبین بود. سلسلة نَسَب او به جابر‌بن‌عبدالله انصاری، صحابی معروف پیامبر(ص) می‌رسید(ذبیح‌زاده، علی ...