آخرین اخبار : 

سپتامبر 2019

توی مملکتهای مختلف، اگه دو تا مرد طالب یه زن باشن، چی به سر این سه نفر میاد؟

توی مملکتهای مختلف، اگه دو تا مرد طالب یه زن باشن، چی به سر این سه نفر میاد؟ توی ژاپن: جوان اولی از عشق جوان دومی نسبت به دختر محبوبش متاثر میشه و خودکشی می کنه جوان دومی هم از مرگ ...

پیامک طنز و خنده دار

 پیامک طنز و خنده دار   غضنفر تور انداخته بود رو آسفالت ماهی بگیره بهش گفتن: چقدر خری، اینجا ماهی نیست!!!! غضنفر میگه: گیرم من خر!! این حیف نونو چی میگی، یک ساعته وایستاده ازم ماهی بخره!!! ......................................... پسره: من تا ۲۵ سالم نشه ...