آخرین اخبار : 

جولای 2020

برجام سناریویی نوشته شده برای چند دهه جنگ و عقب مانده نگاه داشتن خاورمیانه

عنوان مقاله: برجام یک موضوع داخلی ایران یا سناریویی نوشته شده برای ایجاد چند دهه جنگ و بحران وعقب مانده نگاه داشتن منطقه خاور میانه نویسنده مقاله: کرامت سلیمی جیمیل   math.salimi@gmail.com دروغ برای پنهان کردن حقیقت خلق می شود ، حقیقت در تاریکی دروغ ...

کریم خان زند و ماجرای خر دجّال در آخرالزمان

کریم خان زند و ماجرای خر دجّال در آخرالزمان {آن والاجاه عاقلی بود، معقول فهم و منقول غیر معقول را انکار مینمود و قبول نمیکرد و همه امورش مقرون به حکمت بود و به افسانه هرگز گوش نمیداد.  از آنجمله حدیث ...