آخرین اخبار : 

فوریه 2017

قانون جنگل ـ حق حیات همیشه از آن قوی است

قانون جنگل ـ حق حیات همیشه از آن قوی است :                     ( ... قانون جنگ یعنی قانون زور ... ، در جنگل هر موجود قوی ، ضعیف را طعمه خود می سازد ، روی همین اصل است که شاعر گفته ...

تا قرآن در میان مسلمانان است تسلیم نمی شوند

تا قرآن در میان مسلمانان است آنها تسلیم نمی شوند :        (« گلارسون » رئیس الوزرای اسبق انگلستان یکروز در مجلس عوام قرآن را روی تریبون زد و گفت تا این قرآن میان مسلمین باشد آنها تسلیم نمی شوند اگر ...

کنترل خشم در احادیث و روایات

احادیث و روایات در مورد کنترل خشم :                  ( 1 ـ قال الصادق علیه السلام : قال الحواریون لعیسی بن مریم یا معلم الخیر علمنا ایّ الاشیاء اشد الاشیاء غضب الله عزّ و جلّ قالوا : فبم یتّقی غضب الله ...

شرایط زمامداری علی (ع) نسبت به معاویه از نگاه یک نویسنده مصری

شرایط زمامداری علی (ع) نسبت به معاویه از نگاه یک نویسنده مصری :                                                     (« عقاد » نویسنده مصری در مجموعه عبقریان شرایط زمامداری علی علیه السلام را چنین توصیف می کند : 1 ـ معاویه به عنوان دشمن علی بر ...

کنترل زبان با گذاشتن سنگریزه در دهان

کنترل زبان با گذاشتن سنگریزه در دهان :                                                             « علامه بزرگ مرحوم فیض کاشانی در کتاب پر قیمت محجّة البیضاء برای زبان و برنامه هایش قسمت مفصلی را اختصاص داده و در سایه آیات و روایات و کلمات بیداران راه ...

وقتی که شیطان انسان را اسیر خویش می سازد(داستان سحرگشا)

وقتی که شیطان انسان را اسیر خویش می سازد ( داستان سحرگشا از مثنوی ) « ملای رومی در دفتر چهارم مثنوی ، داستان پادشاهی را نقل می کند که یگانه پسری داشت و بهترینِ دختران را از جهت زیبایی ...