آخرین اخبار : 

ژوئن 2017

جملاتی برای ایجاد انگیزه و امید به موفقیت

جملاتی برای ایجاد انگیزه و امید به موفقیت رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.(فرا گری) ................................ اگر از صد نفر بپرسید که متضاد کلمه موفقیت چیست اکثرشان می‌گویند شکست. اما این اشتباهی بزرگ ...

برجام سناریویی نوشته شده برای چند دهه جنگ و عقب مانده نگاه داشتن خاورمیانه

عنوان مقاله: برجام یک موضوع داخلی ایران یا سناریویی نوشته شده برای ایجاد چند دهه جنگ و بحران وعقب مانده نگاه داشتن منطقه خاور میانه نویسنده مقاله: کرامت سلیمی جیمیل   math.salimi@gmail.com دروغ برای پنهان کردن حقیقت خلق می شود ، حقیقت در تاریکی دروغ ...