آخرین اخبار : 

روابط عمومی و تعاریف مربوط به آن

روابط عمومی و تعاریف مربوط به آن

                روابط عمومی

یکی از عواملی که در سرنوشت هر موسسه ، گروه و فرد اهمیت و ارزشی اساسی دارد و آنها را در نیل به هدف هایشان یاری می دهد کیفیت رابطه آنها با افراد و موسساتی است که با آنها سرو کار دارند و همچنین با افکار عمومی جامعه ای است که در آن به فعالیت مشغولند هر اندازه این ارتباط بطور مفیدی مستقر و به شکل مؤثری گسترش یافته باشد به همان اندازه آن فرد ، گروه و مؤسسه در دستیابی به اهداف خود موفق تر است .

مدیران و موسسات به دلایل فوق از چند دهه پیش به این طرف در تشکیلات خود اقدام به تأسیس دفتر ، واحد و یا بخشی تحت عنوان « روابط عمومی » نموده اند تا از طریق آن ارتباط مفید و موثر را با افراد خارج و داخل سازمان بر قرار نمایند و با آگاه کردن ، تشویق و ترغیب آنان به اهداف مدیران ، سریعتر ، راحت تر و با هزینه کمتر جامه ی عمل بپوشانند .

اصطلاح « روابط عمومی » که اکنون ما بکار می بریم ترجمه کلمه به کلمه اصطلاح انگلیسی ( Public Relations ) است . این اصطلاح را در ایران برای نخستین بار در شرکت نفت بکار گرفتند و دفتری تحت این نام برای نخستین بار در همین سازمان ایجاد گردید . بقیه پس از شرکت نفت اقدام به ایجاد واحدی به نام روابط عمومی در تشکیلات خود نمودند . در زبان عربی این اصطلاح را به « العلاقات العامه » ترجمه کرده اند .

تعریف روابط عمومی

[ تاکنون تعاریف گوناگونی از سوی صاحبنظران ، کارشناسان و مؤلفین کتب این رشته بیان گردیده است که از میان این تعاریف ، تعریف انجمن بین المللی روابط عمومی ( IPRA ) ، ( International Public Relations Asseciation ) که در نشست این انجمن در مکزیک به سال ۱۹۷۸ بیان و تدوین گردید و توسط انجمن های ملی اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است به عنوان تعریف جامع آورده می شود .

ـ تعریف انجمن جهانی روابط عمومی ؛ انجمن جهانی روابط عمومی در ماه می ۱۹۶۰ تعریف زیر را جهت روابط عمومی تدوین و تصویب نمود . همین تعریف در نشست سال ۱۹۸ مکزیکو انجمن مورد تأیید قرار گرفت :

« روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است ، عملی است ممتد ، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان ها ، می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند بدست آورند » .

ـ « رکس هارلو » Rex Harlow که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است این تعریف را پیشنهاد می کند : « روابط عمومی عبارتست از دانشی که بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای موسسه اهمیت دارند ، بدست آورند » .

ـ نویسنده ی کتاب « ماهیت روابط عمومی » در بخش اول این کتاب که به تعریف روابط عمومی [ The Naturc of Public Relattons : Marston , to e , m , Graw – will book ] اختصاص دارد چنین می نویسد : « بیان تعریفی برای روابط عمومی کار بسیار دشواری است کسانیکه نسبت به این حرفه جدید علاقه مند می باشند و یا به نحوی درباره ی آن صاحب آگاهی هستند تعاریف خاصی برای خود دارند . روابط عمومی اشتراک حرفه ای نزدیک به صد هزار نفر انسان است که وجه مشترک شان شغل و حرفه آنهاست و وجه اختلافشان در این است که تعداد زیادی در میان آنها پیدا نمی شوند که کاملاً درباره ی ماهیت حرفه خود هم عقیده باشند .

ـ در کتاب « ماهیت روابط عمومی » که ذکر آن گذشت نویسنده این تعریف را بیان می دارد : « روابط عمومی عبارتست از هنری که به کمک آن می توان موسسه ، سازمان و فرد را مورد علاقه و احترام کارمندان ، مشتری ها و مردمی که با آن سروکار دارند قرار داد » .

ـ کتاب « روابط عمومی » نوشته آقای « دیباج » نخستین کتابی می باشد که در سال ۱۳۴۵ توسط شرکت ملی نفت ایران چاپ شد . نویسنده ی این کتاب این تعریف را پیشنهاد می کند : « روابط عمومی عبارتست از ایجاد حس تفاهم و قبول عامه با استفاده از قواعد و اصول علوم اجتماعی » .

ـ در کتاب « روابط عمومی » ترجمه و تألیف آقای دکتر رضا امینی چنین نقل می شود : « روابط عمومی کوشش طرح شده برای نفوذ در افکار عمومی ، از طریق کار و عمل قابل قبول و ارتباط دوجانبه است ]۱ .

ـ در فرهنگ « علوم اقتصادی » ذیل واژه ی روابط عمومی چنین می خوانیم : « روابط میان فرد یا واحد اقتصادی با یک سازمان دیگر و با مردم » .

ـ در گزارش تحقیقی پیرامون روابط عمومی در ایران در بخش روابط عمومی در پرسشنامه ی ارسالی به رؤسای روابط عمومی بخش خصوصی و دولتی تهران سوالی به این شکل آمده بود « تعریف روابط عمومی چیست ؟ » بررسی و طبقه بندی پاسخ ها نشان داد که ۵ درصد پاسخ دهندگان چنین تعریفی را پیشنهاد کرده بودند :

« روابط عمومی عبارتست از سلسله اقداماتی در جهت ایجاد ارتباط و حس رابطه و تفاهم و آشنایی به منظور جلب همکاری مراجعه کنندگان ، مشتری ها و عموم » .

۱۶ درصد رؤسای روابط عمومی در برابر سوال فوق چنین نوشته بودند :

« روابط عمومی در درجه نخست عبارتست از کارها و کوشش هایی که در جهت برقراری ارتباط صحیح و ایجاد حس نیّت و تفاهم با عموم مردم به عمل می آید . در درجه ی دوم روابط عمومی عبارتست از تلاش هایی که برای استقرار ارتباط بین کارمندان بخش های مختلف و کادر اداری و مدیریت به عمل می آید » .

۸ درصد کارگزاران روابط عمومی تهران نیز این جواب را در برابر سوال مربوط به تعریف روابط عمومی نوشته بودند :

« روابط عمومی عبارتست از چشم و گوش و دهان یک سازمان » .

ـ انجمن روابط عمومی انگلیس : « روابط عمومی عبارتست از تلاش ها و اقداماتی آگاهانه ، برنامه ریزی شده و سنجیده جهت استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروههای مورد نظر آن سازمان » . این تعریف از سوی اکثر انجمن های روابط عمومی کشورهای مشترک المنافع پذیرفته شده است .

ـ انجمن روابط عمومی دانمارک : « روابط عمومی عبارت از تلاشهایی است مستمر و منطبق با روش های علمی و عملی که مدیریت سازمانهای بخش خصوصی و دولتی به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حس علاقه مندی و تحصیل پشتیبانی گروههایی که سازمان با آنها سروکار دارد و یا فکر می کند در آینده سروکار خواهد داشت ؛ به عمل می آورد » .

ـ انجمن روابط عمومی آلمان : « روابط عمومی عبارتست از تلاشهای آگاهانه به منظور تفاهم و استقرار اعتماد ، شناخت متقابل با عموم ، که بر اساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر میسر است »۱ .


 

ارجاعات


 

1 ـ کتاب : تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات / تألیف : علی میر سعید قاضی

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.