آخرین اخبار : 

بازار ، بازار یابی ، به همراه تعاریف و انواع آن

بازار ، بازار یابی ، به همراه تعاریف و انواع آن

                    بازار

تعریف بازار :
بازار عبارت است از مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل (بازار موجود) یک محصول .

بازار بالقوه :
به مشتریانی گفته می شود که تمایل و علاقه به خرید کالا یا خدمتی را داشته باشند .

بازار قابل دسترسی :
به مجموعه ای از مشتریان گفته می شود که دارای علاقه و قدرت خرید بوده و به محصول مورد نظر دسترسی نیز داشته باشد .

بازار هدف :
بخشی از بازار در دسترس واجد شرایط می باشد که شرکت قصد دارد به آن بخش محصولات خود را ارایه دهد .

تعریف بازاریابی:
بازاریابی به طور معمول عبارت است از وظیفة ایجاد کالاها و خدمات ، تبلیغ کالاها وخدمات ، و تحویل کالاها وخدمات به مشتری شامل خانوارها ، سازمانها ، شرکتها و دولت ها.

تعریف بازاریابی از نظر « فلیپ کاتلر» :
بازاریابی یا مارکتینگ یک فرایند اجتماعی و مدیریتی است که افراد و گروهها ، از طریق ایجاد و مبادلة محصولات و ارزش با دیگران ؛ آنچه را که نیاز دارند و می خواهند بدست می آورند .

تعریف دیگر از بازاریابی:
بازاریابی به معنی کار با بازارها ست ، برای فراهم نمودن مبادلات با هدف تأمین خواسته ها و نیازهای انسان .

تعریف بازاریابی از ( انجمن بازاریابی امریکا ) :
بازاریابی فرایند برنامه ریزی و تحقیق یک ایده ، قیمت گذاری ، تبلیغات و توزیع کالاها و خدمات یا عقاید و اندیشه هاست ؛ به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سارمانی توسط این مبادله ارضاء شود .

تعریف بازاریابی از « پیتر دراکر» :
هدف بازاریابی زاید کردن فروش است . هدف شناختن و درک مشتری به نحوی است که کالا یا خدمت ارایه شده دقیقاً مناسب باشد و خود را بفروش برساند.

تعریف بازاریابی از « لویت » :
بازاریابی عبارت است از فعالیتهای اقتصادی و تجاری که :
۱- تقاضا برای کالاها و یا خدمات شرکت را شناسایی و برانگیزد .
۲- با عرضة آن کالا یا خدمات با بهترین کارآمدی ، تقاضای مربوطه را برآورده سازد .
۳- به سود یا سایر اهداف مرتبط با شناسایی ، تحریک و یا ارضای تقاضا نایل شود .

 

انواع بازریابی:

۱- بازاریابی سازمانی
۲- بازاریابی صنعتی
۳- بازاریابیاز طریق کاتالوگ
۴- بازاریابی تمرکزی
۵- بازاریابی تطبیقی
۶- بازاریابی مشتری مداری یا مشتری گرا
۷- بازاریابی تفکیکی
۸- بازاریابی توسط پست مستقیم
۹- بازاریابی بین المللی
۱۰- بازاریابی روشن بخش یا روشن گرا
۱۱- بازاریابی افقی
۱۲- بازاریابی فردی
۱۳- بازاریابی نوآورانه
۱۴- بازاریابی خلاق
۱۵- بازاریابی مستقیم هماهنگ
۱۶- بازاریابی یکپارچه
۱۷- بازاریابی تعاملی
۱۸- بازاریابی داخلی
۱۹- بازاریابی محلی
۲۰- بازاریابی خارجی
۲۱- بازاریابی نیچ
۲۲- بازاریابی آن لاین
۲۳- بازاریابی رابطه مدار
۲۴- بازاریابی بخشی
۲۵ – بازاریابی رسالت مدار
۲۶- بازاریابی اجتماعی
۲۷- بازاریابی تلفنی
۲۸- بازاریابی جامعه گرا یا مبتنی بر جامعه
۲۹- بازاریابی ارزشی
۳۰- بازاغریابی واکنشی
۳۱- بازاریابی آینده نگر

بازاریابی یکپارجه :
(تعریف آن و سطوح آن )
اگر تمام واحدهای سازمان به صورت هماهنگ با یکدیگر در جهت ارضاء نیاز و خواستة مشتریان کار کنند ؛ نتیجه ی آن بازاریابی یکپارچه است .
بازاریابی یکپارچه در دو سطح صورت می گیرد :

اولاً – انواع وظایف بازاریابی باید با هم فعالیت نمایند .
دوماً – این که تمام واحدهای دیگر سازمان باید با تفکر بازاریابی فعالیت نمایند و در هر تصمیم گیری و فعالیتی ، مشتری را در نظر داشته باشند .

انواع بازاریابی :
(( بازاریابی دو نوع است :
۱- بازاریابی داخلی ۲- بازاریابی خارجی
به این مفهوم که برای ایجاد تفکر بازاریابی در کل سازمان ، یک شرکت هم باید به بازاریابی داخلی و هم به بازاریابی خارجی بپردازد .

۱- بازاریابی داخلی عبارت است از وظیفة استخدام ، آموزش و انگیزش کارکنان توانایی که آمادگی دارند به بهترین وجه به مشتریان خدمت کنند .
۲- منظور از بازاریابی خارجی بازاریابی ای است که به سمت افراد خارج از شرکت هدایت می شود .

 

تعریف مدیریت بازاریابی :
عبارتست از وظایفی که از طریق آنها مبادلة لازم با بازار مورد نظر انجام می گیرد .

 

پنج فلسفة در مدیریت بازاریابی :

۱- فلسفة تولید : فلسفة تولید بر این باور است که مصرف کنندگان به کالایی روی می آورند که در دسترسی باشد و بتوانند آن را تهیه نمایند و در ضمن دارای قیمت مناسب نیز باشد.
۲- فلسفة محصول : شرکتهای محصول گرا بر این باورند که مصرف کننده یا خریداران به سوی کالایی گرایش دارند که بیشترین کیفیت و عملکرد و بهترین ظاهر را داشته باشد .

۳- فلسفة فروش : مصرف کنندگان ، کالای سازمان را به اندازة کافی و مورد نظر خریداری نخواهند کرد مگر آنکه سازمان به فعالیتهای تهاجمی فروش از طریق نیروی فروش خود و روشهای مختلف تبلیغاتی اقدام نماید .

۴- فلسفة بازاریابی : اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعیین و تعریف نیازها و خواسته های بازارهای هدف و تأمین رضایت مشتریان به نحوی مطلوبتر و مؤثرتر از رقبا دارد .
۵- فلسفة بازاریابی جامعه گرا : بر این باور است که سازمان باید نیازها ، خواسته و علایق بازار مورد نظر را مورد توجه قرار داده و رضایت دلخواه آنان را با کارآیایی و اثربخشی بیشتری از رقبا به آنان عرضه نماید ؛ به گونه ای که آسایش و سعادت مصرف کنندگان و جامعه کاملاً حفظ یا گسترش یابد . دیدگاه مبتنی بر بازاریابی جامعه گرا ایجاب می کند که شرکتها به جنبه های اجتماعی و اخلاقی بازاریابی در عمل توجه بیشتری بنماید .

مهمترین وظایف مدیریت بازار :

۱- جمع آوری و بررسی اطلاعات به منظور تشخیص وضعیت و استعداد بازار و تعیین نیاز مصرف کنندگان .
۲- مشخص نمودن هدفهای فروش و سهمیة بازار .

۳ – تعیین آمیزه و یا ترکییب بازاریابی که عناصر آن از محصول ، قیمت ، کانالهای توزیع و فعالیتهای پیشبرد فروش می باشند .

۴ – سازماندهی فعالیتهای بازاریابی و نیروهای انسانی و آموزش لازم برای آنان .

۵- کنترل و یا نظارت به منظور این که فعالیتها با توجه به برنامه پیش برود .

۶- تأمین خدمات بعد از فروش مثل تأمین لوازم یدکی و قطعات .

۷- بررسی نظرات در خصوص ایجاد تقاضا برای محصول و خدمات .

۸- ایجاد هماهنگی بین مقدار زمان و خصوصیات تقاضا .

۹ – اطلاع گیری مجدد از مصرف کنندگان در ارتباط با محصولات و خدمات ارایه شده .
وظایف بازاریابی یک شرکت :
( یا مؤسسه یا بنگاه یا واحد تولیدی یا خدماتی )
۱- شناسایی مشتریان بالقوه یک کالا یا خدمت .
۲- تولید و ایجاد کالاها و خدماتی که نیاز و خواسته ی مشتریان را بر طرف سازد.
۳- تعیین قیمت کالاها یا خدمات به نحوی که این قیمت ، هم رضایت مشتری را جلب نماید و هم سود منصفانه و مناسبی را عاید نماید .
۴- توزیع کالاها و خدمات به نحوی که در زمان و مکان مناسب و به سهولت در اختیار مشتریان قرار گیرد .
۵- ایجاد ارتباط با مشتریان و ارایة اطلاعات لازم .
۶- باز خورد از مشتریان و ارایة خدمات پس از فروش .
۷- نیل به اهداف سازمانی

 

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.