آخرین اخبار : 

انواع سازمانها : ( ساختارهای جدیدسازمان مدیریت )

 

انواع سازمانهای جدید: ( ساختارهای جدیدسازمان مدیریت )

                                     چارت سازمان

محیط کسب و کار کنونی ، محیط تغییر و دگرگونی های سریع است ، این تغییرات باعث شده است که صاحب نظران در دهه های اخیر بحث های گسترده ای را در زمینه ی ضرورت توجه به عوامل محیطی در مطالعه ی سازمانها مطرح کنند ۰ پایه ی اساسی سازمانهای جدید انعطاف پذیری است ۰ انواع سازمانها :

        ۱- سازمانهای شبدری :  برخی این سازمانها را به عناوین دیگری مثل سازمانهای « سه وجهی » یا « پارندی » بیان کرده اند ۰ این سازمان را برای اولین بار  « چارلز هندی » در سال ۱۹۸۹ میلادی معرفی کرد ۰ چارلز هندی پیش بینی کرد که سازمانهای آینده ، سازمانهای شبدری خواهند بود ۰ ساختار سازمانهای شبدری کاملاً متفاوت از سازمانهای سنتی می باشند ۰ تعداد لایه های مدیریت در سازمانهای شبدری کاهش پیدا می کند ۰ مدیریت به جای اینکه مظهر و نماد یک طبقه ی تشریفاتی و بالا در سازمان باشد ؛ بیشتر یک فعالیت حرفه ای خواهد بود ۰ سازمانهای شبدری از سه جزء مهم تشکیل شده اند :

         الف – هسته ی حرفه ای و متخصص : نخستین برگ شبدر ، کارکنان اصلی سازمان هستند که « هسته ی متخصص » نامیده می شوند ، زیرا آنها افرادی با صلاحیت ، حرفه ای و با تخصصهای بالا در زمینه ی فنی و دانش مدیریت هستند ۰ این گروه از اشخاص با در اختیار داشتن اطلاعات حساس و دانش خاصی که سازمان را از رقبای آن متمایز می سازد ، برای سازمان ضروری اند و رکن اصلی سازمان می باشند ۰ اگرآنها را از دست بدهیم ، سازمان را از دست داده ایم ، جایگزین این افراد تقریباً غیر ممکن است ۰

 

      ب – مقاطعه کاری و پیمانکاری : دومین برگ شبدر ، پیمانکاران یا شرکتهایی هستند که با سازمان قرارداد می بندند و در ازای دریافت حق الزحمه بسیاری از کارها و خدمات سازمان را انجام می دهند ۰ سازمانهای شبدری اگر خِرد بر آن حاکم باشد ، برای کارهای خسته کننده قرارداد می بندد و در ازای اخذ نتیجه ، حق الزحمه می پردازد ۰

     

       ج – تأمین نیرو از خارج : نیروهای کار انعطاف پذیر شامل نیروهای قراردادی ، پاره وقت ها ، نیمه وقت ها ، کارگران موقتی و فصلی و همه ی کسانی که به صورت پروژه ای برای سازمان کار می کنند ؛ می باشد ۰ نیروی کار انعطاف پذیر ، هیچ گاه تعهد یا بلند پروازی کارکنان هسته ای را نخواهد داشت ۰ آنها خواهان دریافت حقوق و برخورداری از شرایطی آبرومندانه و برخورد مناسب و همراهانی خوب هستند ۰

 

تذکر : سازمان شبدری به ظاهر منطقی است ، اما منطقی بودن لزوماً به معنای آسان بودن نیست ۰ هر یک از برگهای شبدر باید به گونه ای متفاوت سازماندهی شود و در عین حال بخشی از کل سازمان باشد ۰ هستة سازمان افرادی باهوش و مغزافزار هستند ، بنابراین باید با آنها به صورت حرفه ای برخورد شود ۰ نیروی کار انعطاف پذیر باید جدی گرفته شود ، زیرا آنها بیشتر به یک شغل و گروه کاری متعهدند تا به مقام یا سازمان ۰ پیمانکاران نیز حق الزحمه دریافت می کنند نه حقوق ، بنابراین سازمان می تواند کنترل خود را از طریق بررسی نتایج اعمال کند و نه از طریق بررسی روشها ۰

 

   ۲- سازمانهای تار عنکبوتی : در اینجا بهترین راه برای حصول اطمینان از جریان یافتن اطلاعات و دانش ، استفاده از خدمات دیگران یا تأمین منابع از خارج از سازمان است ۰سازمانهای تار عنکبوتی می توانند یک پشتیبانی تخصصی بر مناطق چندگانة جغرافیایی داشته باشند ، ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند ، خلاقیت و نوآوری را بالا ببرند و احتمال اختراعات را افزایش دهند ۰ شرط اولیه ی ایجاد و توسعه ی این مناسبات و سازمانها این است که اهداف و تعهدات ، جنبه ی مشترک و یکنواخت پیدا کند ۰ به عبارت دیگر سیستم حاکم شود تا بدین وسیله سازگاری واحدها افزایش یابد و روحیه ی تفاهم بیشتر شود ۰

 

   ۳- سازمانهای مجازی : سازمانهای مجازی شبکه ی موقتی از مؤسسات مستقل اند که در جهت افزایش کارایی و رسیدن به هدف واحد با یکدیگر به همکاری می پردازند ۰ یکی از مهمترین و بارزترین مشخصه های این نوع سازمانها ، وجود انعطاف پذیری بسیار زیاد آنهاست ۰ از ویژگیهای این نوع از سازمانها دانش مشترک ، نبود مرز ، مشارکت برابر ، داشتن شرکاء متغیر ، پراکندگی جغرافیایی و ارتباطات الکترونیک را می توان نام برد ۰

    

۴- سازمانهای شبکه ای : تلاش سازمانهای شبکه ای برای پیشگیری از مشکلات و خلاقیت در مزیّت های رقابتی بازار متمرکز است ۰ ساختارهای شبکه ای ، حداقل دارای سه شکل مختلف هستند :

           الف – داخلی

                     ب – باثبات

                     ج – پویا

سازمانهای شبکه ای چهار ویژگی عمده دارند :

 

الف – سازمانهای مستقلی هستند که هر یک وظایفی چون تولید ، بازاریابی و طراحی محصول را بر عهده دارند ۰

 

ب – سیستم های اطلاعاتی با اطلاعات شفاف اجزاء شبکه را هماهنگ می سازند ۰

 

ج – کارگزار یا یک مرکز هماهنگی وجود دارد که این گروه ها را با هم منطبق می کند و در جهت اهداف تعیین شده ، بسیج یا هماهنگ می کند ۰

د – مکانیزم های بازار ، اجزاء شبکه ها را با یکدیگر منطبق می سازد ۰

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.