آخرین اخبار : 

آثار و نتایج نهضت های دفاع از حقوق زن ( نقد فمینیسم ) ـ آیت الله مصباح

آثار و نتایج و عوامل پدید آمدن نهضت های دفاع از حقوق زن ( فمینیسم ) از نگاه آیت الله مصباح

              فمنیسم و نقد آن

[ عوامل پدید آمدن و رشد نهضت های دفاع از زن در جهان معاصر ، به ویژه در کشورهای غربی چیست ؟

در این زمینه ، پژوهشگران تحقیق هایی کرده ، و عواملی را بر شمرده اند . به طور خلاصه می توان گفت : سه عامل اساسی در پدید آمدن و رشد نهضت های دفاع از حقوق زن بیش ترین تأثیر را داشته است :

۱ . هوسرانی و شهوت طلبی مردان : شکّی نیست که در هر یک از جوامع و فرهنگ های بشری و به ویژه در نظام های دینی ، زنان کم و بیش قید و بندهایی از قبیل « حجاب » داشته اند . مردان شهوت پرست در صدد برآمدند تا با عناوین فریبنده ای چون « حقوق زن » و « آزادی زنان » آنان را از آن قید و بندها رها سازند و از خانه ها بیرون بکشند و بدین ترتیب ، به ارضای هر چه بیشتر شهوت های حیوانی خود بپردازند .

۲ . بهره کشی اقتصادی از زنان : پس از صنعتی شدن کشورهای غربی ، سرمایه داران و کارفرمایان به جست و جوی نیروی کار ارزان برخاستند و چون زنان تا آن زمان و در آن ممالک ، درآمدی نداشته ، به طور طبیعی می پذیرفتند که مزدی کم تر از مردان به آنان بپردازند ، کارخانه داران در صدد سوء استفاده از این وضع برآمدند . شعارهایی از قبیل : « زنان باید آزاد باشند ؛ در چهاردیواری خانه محصور نمانند ؛ استقلال اقتصادی داشته باشند و در صحنه های اجتماعی به کار و سازندگی مشغول شوند » ، دستاویز خوبی برای کارخانه داران بود تا به این وسایل بتوانند زنان را به محیط کارخانه ها بکشانند و از آنان بهره برداری اقتصادی کنند .

۳ . استفاده از آرای سیاسی زنان : در نظام های مردم سالار ( دموکراتیک ) که مدّعیِ اتّکای حکومت بر آرای مردمند ، جاه طلبان و شیفتگان قدرت ، چون زنان را انعطاف پذیرتر و تأثیر تبلیغ ها را در آنان بیش تر می یافتند و از طرفی نیازمند آرای بیش تری بودند ، کوشیدند تا آنان را به میدان اجتماع و سیاست وارد کنند و با فریفتن و تحت تأثیر قرار دادنِ آنان ، آرای بیش تری به دست آورند و بر اریکه ی قدرت تکیه زنند .

آیا نهضت های دفاع از حقوق زن در جهان معاصر تاکنون موفق بوده اند یا خیر ؟ نتایج حاصل از این حرکت ها تا چه حد به نفع زنان بوده است ؟

متأسفانه باید پذیرفت که نتایج به دست آمده از نهضت های دفاع از حقوق زن در قرن اخیر ، منفی بوده و ضرر های بزرگی نیز برای قشر زن و حتی بشر داشته است . این نظری است که بیشتر محققان و متفکران غربی هم آن را باور دارند و در اینجا به برخی از پیامدهای سوء این گونه حرکت ها اشاره می کنیم :

الف ـ زنان کرامت خود را از دست داده ، به ابتذال کشیده شدند و به صورت ابزار هوسرانی های مردان درآمدند . این ابتذال تا بدان جا کشیده شده است که به جای آن که مردان در طلبِ زنان باشند و به خواستگاری ایشان بروند ، زنان در پی مردان می افتند و خود را بر آنان عرضه می کنند .

ب ـ در دسترس بودن بیش از حدّ زنان و رفتار غیر طبیعی آنان ، سبب شده که مردان کم کم از آنان رویگردان ، و حتی متنفر شوند و این امر باعث شده است تا مردها برای ارضای غریزه جنسی خود ، به همجنسان خود روی آورند . سردی و بی مهری مردان نیز زنان را واداشته است که عطش جنسی خود را با همجنسان خود فرو بنشانند . رواج هم جنس بازی در کشورهای غربی ، به طور عمده معلول همین علت است و خود ، علت بسیاری از بیماری های جسمی و روانی شده است ؛ به گونه ای که امروزه ، این پدیده یکی از مشکل های بزرگی است که تمدن غرب با آن دست به گریبان است .

ج ـ کار کردن زنان در بیرون از خانه ، مانع از آن شد که بتوانند به کارهای خانه چنان که باید و شاید رسیدگی کنند و همین ضعف ، سبب بروز اختلافهای خانوادگی شد . از طرفی ، استقلال اقتصادی و داشتن درآمد هم سبب جسورتر شدن زنان شد و بیم آنان را از متارکه و طلاق کاهش داد ؛ در نتیجه ، دامنه ی نزاع های خانوادگی گسترش یافت . ناگفته پیدا است که پیامد تشدید این گونه اختلافها ، در غالب موارد چیزی جز طلاق و جدایی زن و شوهر نیست .

د ـ یکی از نتایج نهضت های طرفدار زنان ، منع تعدّد زوج ها بود . گفتند و نوشتند که بیش از یک زن داشتن ، بی حرمتی به شخصیت زنان و سبب تضییع حقوق آنان است ؛ پس نباید به مرد اجازه داد که همسر دیگری بر گزیند . نتیجه دیگر ، منع ازدواج موقت بود که آن هم با استدلالهایی مشابه به کرسی نشست . از دست به دست هم دادن چند عامل همجنسبازی ، ازدیاد طلاق ، ممنوعیت چند همسری و منع نکاح موقت ، آنچه حاصل شد ، فقط افزایش سریع تعداد دختران شوهر نکرده و زنان بیوه بود . این امر در کشورهایی که به جنگهای شدید داخلی یا برون مرزی مبتلا می شدند و تعداد فراوانی از مردان خود را از دست می دادند ، شکل مصیبت بار تر و چاره ناپذیر تری به خود می گرفت و از صورت امر موقت و گذرا خارج می شد .

ه ـ مردان که از چند همسری و نکاح موقت به شدت منع شده بودند ، وقتی با یک زن ، غریزه ی جنسی خود را اشباع شده نمی یافتند ، چاره ای جز رفیقه بازی نمی دیدند ؛ از همین رو ، ارتباط های نامشروع جنسی با دختران و زنان بی شوهر و حتی زنان شوهردار رایج شد . تحقیق های آماری خود غربیان ، بیانگر این واقعیت دردآور است که اکثریت قریب به اتفاق مردان ، در جوامع غربی ، به یگانه زن قانونی خود بسنده نمی کنند و با دختران و زنان دیگران سروسرّی دارند .

و ـ ارتباطهای جنسی نامشروع ، سبب گسیختگی علایق خانواده گی ، فروپاشی و انهدام کانون گرم خانواده و پیدایش اطفال نامشروع و بی سرپرست می شود .

آشفتگی های روانی و اجتماعی ناشی از به اصطلاح آزادی زن محدود به این موارد نیست . آنچه گفتیم ، فقط مشتی از خروارها مشکل و مصیبتهایی است که تمدن غرب را زیر بار خود به ستوه آورده است ؛ به همین جهت ، فعالیتهای روز افزونی که در جوامع غربی و به ویژه به وسیله ی زنان ، ضد این « حقوق و آزادی های زن » صورت می پذیرد ، به هیچ وجه دور از انتظار نیست . امروزه زنان کشورهای غربی به طور جدی از حکومت های خود می خواهند که تعدد زوج ها را قانونی کنند . اینان می گویند و می نویسند که به کارگاه و کارخانه و اداره و موسسه کشیده شدن ، برای زنان حاصلی جز این نداشته است که هم مردان از پرداختن هزینه ی زندگی ما سرباز می زنند و هم باید متحمل کارهای دشوار و گاهی خفت آمیز در خارج از خانه شویم .

واقع این است که آزادی زن در جوامع غربی و غربزده ، اگرچه نتایج اندوه بار ، وحشتناک و جبران ناپذیری به دنبال داشته ، زمینه ی بازگشت به « نظام حقوق زن در اسلام » را فراهم آورده است . غرب که قرنها بیشرین حمله های خود را متوجه اسلام و نظام حقوقی آن می کرد ، اکنون خواسته یا نا خواسته به سوی بعضی از احکام حقوقی این دین مقدس می گراید و این پدیده در زمینه ی حقوق زن ، مشهود تر است ؛ به طور مثال در سالهای اخیر ، گرایش به نسبت خوبی به حجاب میان زنان غیر مسلمان غرب پدید آمده است ]۱.


ارجاعات


 

1 ـ کتاب : « مشکات » پرسش ها و پاسخ ها ، جلد های اول تا پنجم / مولف : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی / ناشر : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ر ه) /چاپ نگارش / چاپ سوم ، بهار ۱۳۸۸ /صفحات۳۳۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۴ ، ۳۳۵

 


 1. ممنونم بابت مطالب مفیدی که قرار میدید!

  ما هم از حضور و نظر لطفتان متشکریم.
  رضایت شما هدف ماست
  خوشحالم که از مطالب سایت ظفرمند راضی هستید.

 2. morteza گفت:

  ممنون

  از حضور شما متشکریم
  رضایت شما هدف ماست

 3. وحید گفت:

  چند تا پست گذاشتید از آیت الله مصباح. از مطالعه آنها سود بردم.
  البته مطالب از سایر علماء در وب شما دیده نمیشه . میشه بپرسم چرا؟
  ممنون از تلاشتان در انتخاب مطالب خوب

  ار نظر لطف و همراهیتان متشکرم.
  به دلایل مشکلاتی که دارم فرصت اینکه از بزرگواران دیگر مطالب گردآوری کنم نداشته ام. حتماً در آینده از سایر علماء نیز مطالب خواهم نوشت.
  عدم وجود مطالب از علماء دیگر دلیل دیگری ندارد جز محدودیت زمانی و عدم فرصت به دلایل مشکلات کاری.

 4. من گفت:

  سلام

  ممنون از مطلبتون.

  علیکم‌السلام‌

  تشکر از حضور و نظر لطفتان

 5. mojtaba گفت:

  با سلام
  ممنون از اینکه سایت و وبلاگ های من را در پیوند ها اضافه کردید
  فقط یک مشکل وجود دارد لینک هایی که در سایت قرار دادید باز نمی شوند ممنون می شوم مشکل را برطرف کنید
  ▓▒░ بازرگانی آیتوک ░▒▓
  ▓▒░ وبلاگ بازرگانی آیتوک ░▒▓
  شبکه های کامپیوتری abcnetwork.blogfa.com


  علیکم السلام
  مشکل اطلاع داده شده بر طرف گردید .
  ممنون از نظر لطف شما

 6. انظار گفت:

  سلام [گل][گل]
  به ناگاه آن ژاپنی به زبان فارسی دست و پا شکسته گفت :
  واقعاً برای ایرانی ها متأسفم ، اینها دیگر چه آدمهایی هستند [چشمک]، حاضرند یکساعت در داخل دستشویی بمانند و بوی آن گند و کثافت را تحمل کنند ، اما از زیر انجام وظایف
  کاریشان شانه خالی کنند ! [تشویش] وقتی این را شنیدم ، شلیک خنده ام به هوا بلند شد ، بدجوری به هدف زده بود ![خنده][خنده][خنده]
  [گل][لبخند][بدرود]


  تشکر
  بازدید خواهم کرد

 7. مجتبی گفت:

  با سلام
  ممنون از شما بابت اضافه کردن لینک سایتهای من در وبلاگ تان
  من هم وبلاگتان را در آدرسهای
  http://itookdotco.blogfa.com/
  http://abcweb.blogfa.com/
  http://abcnetwork.blogfa.com/
  اضافه کردم


  ماهم از لطف شما ممنونیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.