آخرین اخبار : 

مرزبندی دوگفتمان(التقاطی و لیبرالی،با گفتمان امام)از نظر شهید‌بهشتی

مرزبندی دوگفتمان (التقاطی و لیبرالی، با گفتمان امام) از نظر شهید بهشتی

شهید بهشتی 22

{یکی از دوره‌ها، تقابل گفتمان التقاطی و لیبرالی، با گفتمان امام در اولین دوره ریاست جمهوری و حاکمیت بنی‌صدر بر قوه مجریه بود که به علت انحراف در نگرش، مواضع و عملکرد بنی‌صدر، تقابل و صف‌بندی مشخص بین دو جبهه اصولگرا و لیبرال را به وجود آورد.

شهید بهشتی که محوریت اندیشه ناب و جبهه اصولگرا را عهده‌دار بود در نامه‌ای خطاب به امام(ره) در تاریخ ۲۲/۱۲/۵۹ وجود دو نگاه و نگرش و تفاوت آنها را ارائه نمود. برای روشن شدن فضای آن دوره و آشنایی با تفاوت به دو نگرش مطرح شده، بخشی از نامه ذکر شده مورد بازخوانی و بررسی قرار می‌گیرد.

شهید بهشتی می‌نویسد: «دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آنکه جنبه‌ی شخصی داشته باشد، به اختلاف دو بینش مربوط می‌شود» یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده و پویا بودن، باید سخت ملتزم به وحی و تعهد در برابر کتاب و سنّت باشد.

بینش دیگر در پی اندیشه‌ها و برداشت‌های ناقصی است که نه به کلی از وحی بریده است و نه آن چنان که باید و شاید در برابر آن متعهد و پایبند می‌باشد. که گفته‌ها و نوشته‌ها و کرده‌ها به این موضوع گواه است.

بینش اول در برابر بیگانگان و مجموع تبلیغاتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی آنها سخت به خدا توکل داشته و با اعتماد به نفس و تکیه بر توان امت اسلامی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری‌ها یا دلسوزی‌های بیگانگان معتقد و ملتزم است. [تا اینجا ص ۶۴ کتاب]

بینش دیگر هر چند دلش همین را می‌خواهد و زبانش همین را می‌گوید و قلمش همین را می‌نویسد؛ اما چون همه مختصّات لازم برای پیمودن این راه دشوار را ندارد در عمل لرزان و لغزان می‌باشد.

بینش اول به نظام و شیوه‌ای برای زندگی امت معتقد است که در عین گشودن راه به سوی همه نوع پیشرفت و ترقی، مانع حل شدن مسلمان‌ها در دستاوردهای شرق یا غرب باشد و آن بر فرهنگ و نظام ارزشی اصیل و مستقل اسلام استمرار دارد.

بینش دیگر با حفظ نام اسلام و بخشی از ارزش‌های آن، جامعه را به راهی می‌کشاند که خود به خود درها را به سوی ارزش‌های بیگانه از اسلام و بلکه ضد اسلام می‌گشاید.

بینش اول روی شرایطی در گزینش مسئولان تکیه می‌کند که جامعه را به سوی متّقین و گسترش آن به همه سطوح راه می‌برد.

بینش دیگر روی شرایطی تکیه می‌کند که خود به خود راه را برای نفوذ بی‌مبالات‌ها یا کم‌مبالات‌ها در همه سطوح مدیریت امت اسلامی و حاکم شدن آنها بر سرنوشت انقلاب هموار می‌سازد(روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۶/۴/۱۳۸۰). }۱


ارجاعات


 

1ـ کتاب: گفتمان اصولگرایی (معیارها و شاخص‌ها)/ نویسنده: علی سعیدی شاهرودی/ ناشر: زمزم هدایت، قم/ چاپ دوم ۱۳۹۰ / ص ۶۴ و ۶۵

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.