آخرین اخبار : 

سمبولیسم یا نمادگرایی SYMBOLISM (یکی از مکاتب ادبی)

سمبولیسم یا نمادگرایی  SYMBOLISM (یکی از مکاتب ادبی)

سمبولیسم

در این مکتب برای هر یک از موجودات و افکار و احساسات، حتی تصورات و تخیلات بشری نماینده یا سمبولی بر‌می‌گزینند؛ چنانکه در ادب فارسی، ماه، مظهر روی زیبا و نرگس نماینده‌ی چشم و لعل نماینده‌ی لب و بنفشه مظهر زلف است.

پیروان سمبولیسم بیشتر متوجه ماوراء‌الطبیعه و خواب و خیال و اندیشه‌های دور و درازند و معتقدند که هیچ چیز در طبیعت بدان صورت که ما می‌پنداریم نیست، بلکه هر چه هست اثر و آفریده‌ی روح و اندیشه‌ی ماست؛ اگر در پیرامون خود، شادی و غمی حس می‌کنیم، آن در طبیعت وجود ندارد، بلکه شادی و غم روح ماست که آن را به موجودات و اشیای خارج نسبت می‌دهیم. سمبولیستها بدبینی و نومیدی را به صورت وهم و رؤیا، همراه با احساس و خیالی ژرف، با زبانی پر از کنایه و اشاره بیان می‌دارند. در حقیقت سمبولیسم بر اصالت احساس استوار است و بر هیچ اصل دیگری گردن نمی‌نهد.

این مکتب در اروپا در قرن نوزدهم به وجود آمد و نخستین پیام‌آور آن،«شارل بودلر» بود که از طرفداران «هنر برای هنر» یا «پارناسیسم» شمرده می شد. وی با راه تازه‌ای که در پیش گرفت، این مکتب را بنیان نهاد. از پیشروان دیگر این سبک، ورلن، رمبو، مالارمه و از پیروان آن، «موریس مترلینگ» و «ادگار آلن‌پو» را می‌توان نام برد. «سفر» اثر «شارل بودلر» و «بیشه‌ی محبت» اثر «پل والری» از نمونه‌های معروف این مکتب است.

منبع

کتاب: زبان و نگارش فارسی/ نویسنده: حسن احمدی گیوی، دکتر اسماعیل حاکمی، شادروان دکتر یدالله شکری، شادروان دکتر سید محمود طباطبایی اردکانی/ انتشارات سمت/ چاپ پانزدهم ۱۳۷۸/ ص ۱۵۷

 

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.