آخرین اخبار : 

سوررئالیسم یا فراواقع‌گرایی Surrealism (یکی از مکاتب ادبی)

سوررئالیسم یا فراواقع‌گرایی Surrealism (یکی از مکاتب ادبی)

سوررئالیسم

این شیوه در سال ۱۹۲۲ میلادی در فرانسه پدید آمد و مانند دیگر مکتبها دامنه‌ی نفوذ خود را از ادبیات به سایر هنرها کشاند. این مکتب با جنبش جدیدی که در قلمرو علم پیدا شده همگام و همصدا می‌شود و کوشش می‌کند جبر منطقی و قانون علیّت را ویران کند، سدها را بشکند، بندها را بگسلد و به عبارت دیگر در برابر همه چیز عصیان کند و بر ویرانه‌های منطق و اخلاق و تمدن و هنر، کاخی از رؤیا و احلام و اوهام برپا سازد.

سوررئالیسم بیان و تثبیت تفکر دور از فرمان عقل است و رابطه‌ای با قوانین زیباشناسی و اصول اخلاق ندارد.

این مکتب بازتاب نابسامانیها و آشفتگیهای قرن بیستم است. منشأ سوررئالیسم را بیش از هر جای دیگر در شعر باید جستجو کرد؛ زیرا سوررئالیستها می‌کوشیدند از راه شعر بر اذهان تسلط یابند. نخستین ریشه‌های سوررئالیسم را در رمانتیسم می‌بینیم.

اصول این سبک عبارت است از: ۱)هزل؛ ۲)رؤیا؛ ۳)دیوانگی.

از پیشوایان بزرگ این مکتب آندره برتون، لوئی آراگون، پل الوار، کبرول و ژرژ هونیه را می‌توان نام برد.

منبع

کتاب: زبان و نگارش فارسی/ نویسنده: حسن احمدی گیوی، دکتر اسماعیل حاکمی، شادروان دکتر یدالله شکری، شادروان دکتر سید محمود طباطبایی اردکانی/ انتشارات سمت/ چاپ پانزدهم ۱۳۷۸/ ص ۱۵۸

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.