آخرین اخبار : 

اهمیت و فایده جامعه‌شناسی

اهمیت و فایده جامعه‌شناسی

اهمیت جامعه شناسی

(بررسی جامعه‌شناسی به چند دلیل اهمیت دارد. ما از طریق جامعه‌شناسی می‌توانیم به محیط اجتماعی‌مان نگاه تازه‌ای بیندازیم و جایگاهمان را در جامعه تشخیص دهیم و نیز نسبت به گروههایی که کمتر تماس و یا هیچ تماسی با آنها نداریم، آشنایی پیدا کنیم. با ابزارهایی که جامعه‌شناسی در اختیارمان می‌گذارد، می‌توانیم با محیط‌ها و فرهنگ‌های دیگری آشنا شویم که کمتر اطلاع یا هیچ اطلاعی از آنها نداریم. از طریق جامعه‌شناسی می‌توانیم دیدگاه‌هایی را بازشناسیم که با دیدگاه‌های خودمان یکسره متفاوتند و آن نیروهای اجتماعی را تشخیص دهیم که بر رفتار خودمان و اطرافیان‌مان تأثیر می‌گذارند.

یکی از هدف‌های عمده جامعه‌شناسی پیش‌بینی رفتار اجتماعی و نظارت بر آن است. همچنان که در مثال [زیر] … نشان داده خواهد شد، این هدف در جامعه‌ی نوین به صورت‌های مهم و گوناگونی تحقق می‌یابد. همچنین، جامعه‌شناسی به تخفیف تعصب‌ها و پیشداوری‌هایی که مانع انعطاف‌پذیری بیشتر انسان‌ها در برخورد با موقعیت‌های تازه می‌شوند، کمک می‌کند. سرانجام، باید گفت که بررسی جامعه‌شناختی شیوه‌های نگرش و واکنش نوینی را در برخورد با سیمای پیوسته متغیر اجتماعی، برایمان فراهم می‌آورد.

مثال…: برای آنکه حکومت بتواند به گونه‌ی موثری به مردم خدمات ارائه کند، باید اوضاع سال‌های آینده را پیش بینی کند و تشخیص دهد که چه نیازهایی را باید در سال‌های بعد برآورده سازد. برای مثال، برنامه‌ریزان اجتماعی، بر پایه‌ی یافته‌های جامعه‌شناسان، می‌توانند نیازهای آتی کشور را به مدارس، تسهیلات پزشکی و نهادهای رفاهی دیگر، تشخیص دهند. با شناخت روندهای اجتماعی گذشته و علت‌های آنها و نیز اوضاع کنونی، می‌توان با قطعیت نسبی برای آینده برنامه‌ریزی کرد.)۱

۱٫منبع ـ کتاب: درآمدی بر جامعه‌شناسی/ نویسنده: بروس کوئن/ مترجم: محسن ثلاثی/ نشر توتیا/ تهران، چاپ پنجم ۱۳۸۵/ ص۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.