آخرین اخبار : 

حریق چیست؟

حریق چیست؟

حریق

{حریق عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زیاد توأم است. احتراق عبارت است از ترکیب یک ماده سوختنی با اکسیژن که دو  حالت دارد: احتراق آرام (مانند اکسیده شدن مس) و احتراق شدید (که با حرارت دود، نور همراه است).

نحوه ایجاد حریق

 برای ایجاد حریق سه عامل مورد نیاز است:

۱ـ مواد اشتغال پذیر (جامدات، مایعات و گازها) که میزان مواد اشتعال‌پذیر در ایجاد حریق، نقش مهمی بازی می‌کند.

۲- اکسیژن (هوا): محیط اطراف ما پر از مواد اشتغال پذیر است. اکسیژن هوا نیز به اندازه کافی یافت می‌شود و برای آغاز آتش‌سوزی عامل دیگری نیز مورد نیاز است.

۳- انرژی آتشزنه: این انرژی می‌تواند با افزایش دما تولید شود. انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش‌سوزی می‌تواند بسیار کم و کوچک باشد و آتش‌سوزی بر اثر به وجود [تا اینجا ص ۱۶۹ کتاب] آمدن این انرژی به راحتی انجام می‌گیرد. موارد زیر، انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش‌سوزی را فراهم می‌آورند:

– ایجاد آتشزنه به طور مستقیم (زدن کبریت)

– افزایش حرارت

– آتش‌سوزی خود به خود

– انفجار

– جرقه الکتریکی

– واکنش شیمیایی

– متمرکز کردن نور در یک نقطه با استفاده از عدسی

مثلث حریق

برای اینکه حریقی اتفاق افتد، وجود سه عامل ضروری است: سوخت، حرارت و اکسیژن، که اینها را مثلث حریق می‌نامند. چنانچه یکی از این عوامل برداشته شود، حریق خود به خود از بین می‌رود. از بین بردن حرارت یا سرد کردن حریق معمولاً با آب انجام می‌شود که بسیار مؤثر و در عین حال کم خرج است و در مورد اطفای حریق جامدات، بهترین وسیله به شمار می‌آید.

برای از بین بردن سوخت باید آن را از حریق جدا کرد. در خصوص جامدات سوختنی، بدین گونه عمل می‌کنیم که آنها را که هنوز شعله‌ور نشده‌اند، یا روی زمین پخش هستند، یا در ظروف درباز مشتعل، با کف شیمایی یا فیزیکی که سراسر مایع را فراگیرد، می‌پوشانیم به طوری که مانع رسیدن هوا یا اکسیژن به آن شویم، در حقیقت سوخت را از حریق جدا می‌کنیم و این خود طریقه دیگری از خاموش کردن است که بیشتر «خفه کردن» گویند.

با پودرهای شیمیایی، مایعات و گازهای خاموش کننده سنگین‌تر از هوا که با فشار روی مواد مشتعل پراکنده می‌شوند، درحقیقت اکسیژن را دور می‌سازند تا حریق خاموش  شود. حتی اگر درصد اکسیژن هوا بر اثر اختلاط با گازهای خنثی از حد معینی کمتر شود خود به خود حریق خاموش می‌گردد. آنچه گفته شد، کلی بود و در موارد دیگر، راههای دیگری دارد. مثلاً آب یا کف، حریقهای الکتریکی را با آب خاموش نمی‌کنند. در این مورد در مرحله نخست باید جریان برق را قطع کرد وگرنه خطر برق گرفتگی نیز اضافه می‌شود. [تا اینجا ص ۱۷۰ کتاب]

در انتشارات سازمان بین المللی دفاع غیر نظامی، تئوری و اسلوب دیگری به شرح زیر قایل شده‌اند:

آتش بر اثر شعله به صورت حریق در می آید و این پرتوافکنی شعله است که وحشت زاست و عامل انتشار و توسعه حریق  به شمار می‌رود و در عین حال مانع دستیابی به کانون اصلی حریق و خاموش کردن آن می‌شود. پس مثلث حریق درون دایره شعله قرار می‌گیرد و برای خاموش کردن حریق ابتدا باید شعله را از بین برد، سپس بر اساس نوع آتش، به شیوه خاص اطفای‌حریق پرداخت. چون شعله از یک سو، تظاهرات مرئی اکسیداسیون گاز سوخت است و از دیگر سو، هر نوع ماده احتراق‌پذیر حتی جامدات ابتدا به صورت گاز در می‌آید لذا می‌توان گفت که در اطفای حریق هر گونه آتش‌سوزی، نخست باید به مبارزه با آتش گاز (شعله) پرداخت. برای این مبارزه، به طوری که تجربیات سالیان دراز کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد، هیچ وسیله‌ای بهتر از پودر ویژه شیمیایی نیست.}۱

ارجاعات

۱ـ کتاب: کلیات بیمه/ نویسنده: آیت کریمی/ انتشارات:پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران/ چاپ دوازدهم۱۳۸۸/ ص ۱۶۹و۱۷۰و۱۷۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.