آخرین اخبار : 

بیمه دیه ، حدود تعهد بیمه‌گر

بیمه دیه ، حدود تعهد بیمه‌گر

               بیمه   بیمه دیه  

{طبق ماده ۲۹۴ قانون دیات، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود. دیه مجازاتی است که برای قتل نفس یا جرح و صدمات بدنی، در صورتی که عمدی نباشد یا در پی فعالیت روزمره صورت گیرد، در نظر گرفته می‌شود. حوادث رانندگی یکی از مواردی است که موجب پرداخت دیه می‌شود. قانون بیمه اجباری شخص ثالث، مسؤولیت بیمه‌گذار وجبران خسارت‌های ناشی از آن را پوشش می‌دهد. در موارد خاصی ممکن است غرامتی که برای دیه تعیین می‌شود خیلی بیشتر از میزان غرامت تعیین شدهٔ بیمهٔ اجباری شخص ثالث باشد. از این رو، بیمه‌گران با دریافت حق بیمه اضافی، پوشش کامل تری به بیمه گذاران ارائه می‌دهند. حد تعهد بیمه‌گرمعادل دیهٔ کامل مردان تعیین می‌شود و از نظر تعداد قربانیان نیز محدودیتی ندارد.

موارد پرداخت دیه

به موجب ماده ۲۹۵ قانون دیات، در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:

الف) قتل، جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه در مورد مجنی‌علیه قصد جنایت داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را (مانند این که تیری به قصد شکار رها شود اما به شخصی برخورد کند.)

ب) قتل، جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و در مورد مجنی‌علیه قصد جنایت نداشته باشد(مانند آن که کسی را به قصد تأدیب و [تا اینجا ص ۱۸۲ کتاب] به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت شود؛ یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً موجب جنایت براو شود.)

پ) مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن‌ها جایز نیست.

تبصره ۱. جنایت‌های عمدی و شبه‌عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.

تبصره ۲. در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت و بعداً معلوم شود که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبه عمد است واگر ادعای خود را در مورد معدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

تبصره ۳. هر گاه بر اثر بی‌احتیاطی، یا بی‌مبالاتی، نداشتن مهارت یا رعایت نکردن مقررات مربوط به امری قتل، یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل، ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

 
شرایط عمومی بیمهٔ دیه: بیمه دیه پوشش مستقلی نیست و به تبع بیمهٔ شخص ثالث صادر می‌شود. بنابراین از شرایط عمومی بیمه‌نامه شخص‌ثالث پیروی می‌کند.

شرایط مخصوص بیمه مازاد ثالث (تا حد دیه)

موارد زیر در شرایط مخصوص بیمه دیه مندرج است:

۱ـ مسؤولیت راننده وسیله نقلیه مورد بیمه در مقابل اشخاصی که بر اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مذکور دچار صدمات بدنی، اعم از فوت، نقص عضو و یا جرح، می‌شوند به شرط آن که طبق قانون دیات‌، دیه به آن‌ها تعلق گیرد تا حد مقرر مشمول این بیمه است.

تبصره: ملاک تشخیص مسؤول حادثه، میزان دیه و اشخاصی که دیه به آن ها تعلق می گیرد و هم چنین هزینه معالجه، رأی صادره از محاکم ذی صلاح است.

۲ـ تعهد بیمه‌گر با توجه به قانون دیات و به درهم نقره تعیین خواهد شد. لکن در هر حال تعهد بیمه‌گر با احتساب تعهد مربوط به خسارت‌های بدنی بیمه اجباری شخص ثالث از مبلغ … ریال برای هر نفر در هر حادثه تجاوز نخواهد کرد.

 
۳ـ چنانچه قبل از صدور حکم مبلغی بابت هزینه معالجه پرداخت شده باشد از دیه متعلق کسر خواهد شد. [تا اینجا ص ۱۸۳ کتاب]

۴ـ تعهد بیمه‌گر در مورد تعداد زیان‌دیدگان، در صورتی که خارج از وسیله نقلیه مورد بیمه باشند، با رعایت حداکثر پیش‌بینی شده در بند ۲ نامحدود و در مورد زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه، به تعداد ظرفیت مجاز آن محدود است.

۵ـ از آن جا که پوشش بیمه دیه اختیاری است در صورتی که راننده وسیله نقلیه مورد بیمه به هنگام وقوع حادثه فاقد گواهی‌نامه باشد یا گواهی‌نامه رانندگی او باطل شده باشد و یا طبق مقررات راهنمایی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد بیمه نباشد بیمه‌گر در مورد جبران خسارت از محل بیمه‌نامه دیه هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت (مگر این که در قرارداد خلاف آن را بیمه‌گر تعهد کرده باشد). در حالی که در بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه‌گر برای حمایت از زیان‌دیدگان، در این موارد متعهد جبران خسارت خواهد بود.

 
۶ـ مواردی که در این شرایط پیش‌بینی نشده است تابع شرایط عمومی بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی مورد عمل بیمه‌گری است.

 
حدود تعهد بیمه‌گر

در صورتی که بر اثر حادثه رانندگی، چند نفر فوت یا دچار صدمات جسمی شوند و عامل زیان محکوم به پرداخت چند دیه یا غرامت شود بیمه‌گر متعهد است و باید خسارت کلیه زیان‌دیدگان را تأدیه کند. بیمه‌گر خسارت زیان‌دیده خارج از وسیله نقلیه بیمه شده، اعم از عابر پیاده یا سرنشین وسیله دیگر را کلاً پرداخت می‌کند. برای زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه حداکثر تعهد بیمه‌گر، به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه محدود است. میزان دیه نقص عضو در مواردی معادل دیه کامل و در موارد دیگر کمتر از آن است. برای مواردی که میزان دیه مشخص نشده باشد غرامت با توجه به جراحت وارده تعیین می‌شود که به آن «ارش» می‌گویند. بیمه‌گر پس از صدور حکم دادگاه و مشخص شدن میزان دیه، تعهد خود را ایفا می‌کند. حداکثر تعهد بیمه‌گر معادل دیه هر عضو است. به همین دلیل، هزینه‌های انجام گرفته پزشکی و معالجه زیان دیده از میزان غرامت نقص همان عضو کسر می‌شود. در هر حادثه در درجه اول، خسارت از محل بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت می‌شود و بیمه گر مازاد بر آن را از محل بیمه اختیاری دیه به عنوان پوشش اضافی می‌پردازد.}۱

ارجاعات:
۱ـ کتاب: مبانی علمی و نظری بیمه های اموال/ نویسنده: آیت کریمی/ ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران، تهران/ چاپ سوم ۱۳۸۶/ ص ۱۸۲،۱۸۳،۱۸۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.