آخرین اخبار : 

کارت سبز « بیمه‌نامه‌ مسؤولیت مدنی اتومبیل » ، بیمه دیه راننده

کارت سبز « بیمه‌نامه‌ مسؤولیت مدنی اتومبیل » ، بیمه دیه راننده

دیه راننده

کارت سبز

قوانین بیمه اجباری شخص ثالث در هر کشور، درون مرزی و مخصوص آن کشور است و در کشورهای دیگر اعتبار ندارد. بنابراین اگر بیمه گذار به کشورهای دیگر مسافرت کند باید مسؤولیت خود را در قبال حوادث رانندگی در آن کشور جداگانه طبق مقررات و قوانین آن کشور بیمه کند. در اغلب کشورهای جهان بیمه مسؤولیت دارندگان یا رانندگان وسایل نقلیه موتوری اجباری است، حتی اگر راننده قصد اقامت نداشته باشد و فقط بخواهد از کشوری عبور کند باید تحت پوشش این بیمه‌نامه باشد.

با گسترش ارتباطات بین‌المللی و محدودیت این گونه قوانین، کشورها به فکر افتادند که برای مسؤولیت دارندگان و رانندگانی که به کشورهای مختلف مسافرت می‌کنند، بیمه‌نامه بین‌المللی تدارک ببینند. اولین بار در سال ۱۹۴۸ میلادی کمیته حمل و نقل زمینی کمیسیون اقتصادی اروپا وابسته به سازمان ملل متحد به اعضای خود توصیه کرد[تا اینجا ص ۱۸۵ کتاب] روشی برگزینند که بیمه‌نامه‌های مسؤولیت مدنی اتومبیل که در یک کشور صادر می‌شود در کشورهای دیگر نیز معتبر شناخته شود. این بیمه‌نامه به نام «کارت سبز» معروف است. این کارت در بین کشورهای عضو سیستم کارت سبز و طرف قرارداد اعتبار دارد. دفاتر کارت سبز خسارت وارده به اشخاص ثالث در نتیجه مسؤولیت دارندگان کارت سبز را رسیدگی و تصفیه و به حساب دفتر کارت سبز صادر کننده منظور می‌کنند. ایران نیز از اول دسامبر ۱۹۷۵ عضو شورای بین‌المللی  کارت سبز شد و از آن زمان تاکنون با کشورهای عضو همکاری دارد. بیمه مرکزی ایران متصدی «کارت سبز ایران» است. [تا اینجا ص ۱۸۶ کتاب]

 

بیمه دیه راننده

بیمه دیه پوشش تکمیلی شخص ثالث اجباری به اتومبیلی اختصاص دارد که[تا اینجا ص ۱۸۴ کتاب] مشخصات آن در بیمه نامه قید شده است. بنابراین فقط رانندهٔ اتوموبیل بیمه شده می‌تواند از پوشش آن استفاده کند. برای رفع این مشکل بیمه‌نامه‌ای نیاز است که به جای اتوموبیل به شخص راننده تعلق داشته باشد. به این صورت که راننده در رانندگی با هر وسیله نقلیه‌ای بتواند از مزایای بیمه دیه بهره مند شود. در بیمه دیه راننده، نوع وسیله نقلیه و مشخصات راننده از نکات مهم است.

۱. مشخصات راننده: بر عکس بیمه اجباری شخص ثالث و دیه منضم به آن که به اتومبیلی که مشخصات آن در قرارداد منعکس است اختصاص دارد، در بیمه دیه راننده، راننده‌ای که مشخصات وی در بیمه‌نامه قید شده است می‌تواند با هر وسیله نقلیه‌ای رانندگی و از مزایای آن استفاده کند. بنابراین درج مشخصات دقیق راننده و گواهی‌نامه او ضروری است.

۲. نوع وسیله نقلیه: نوع خودرو از این لحاظ اهمیت دارد که راننده با گواهی‌نامه معتبر، برای رانندگی آن نوع وسیله نقلیه باشد و مسؤولیت خود را در قبال رانندگی با آن بیمه کرده باشد. برای سهولت در کار ترتیبی داده می‌شود که با اخذ بیمه‌نامه دیه راننده، دارنده آن بتواند در قبال رانندگی با وسایل نقلیه همردیف یا سبک‌تر نیز پوشش داشته باشد. برای مثال، راننده‌ای که گواهی نامه رانندگی کامیون دارد، در صورت رانندگی با کامیونت و نظایر آن نیز پوشش بیمه‌ای داشته باشد. [تا اینجا ص ۱۸۵ کتاب]}۱

ارجاعات:
۱ـ کتاب: مبانی علمی و نظری بیمه های اموال/ نویسنده: آیت کریمی/ ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران ، تهران/ چاپ سوم ۱۳۸۶/ ص ۱۸۴،۱۸۵،۱۸۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.