آخرین اخبار : 

فضای سایبری

فضای سایبری

سایبری

{«دیوید بل» یکی از نظریه‌پردازان رسانه‌های مجازی، معتقد است تعریف فضای سایبر پیچیده است. وی سه تعریف هم‌پوشان از فضای سایبر ارایه می‌کند:

اول تعریف: [تا اینجاص ۱۴ کتاب] فضای سایبر از دیدگاه سخت افزار یعنی شبکه‌ای جهانی از رایانه‌ها که از طریق زیر ساخت‌های ارتباطی به هم متصل شده‌اند و اشکال گوناگون تعامل میان کنش‌گران دور از هم را تسهیل می‌سازند.

دوم: فضای سایبر را میتوان به عنوان فضای خیالی بین رایانه‌ها تعریف کرد که در آنجا افراد ممکن است خودهای جدید و دنیاهای جدیدی بسازند. فضای سایبر مجموع سخت افزار و نرم‌افزار و همچنین مجموعه‌ای از تصویرها و ایده‌هاست.

سوم: تعریف فضای سایبر بر مبنای ماهیت کاری آن به معنای بازنمایی کننده نوعی تلاقی میان عناصر مادی و نمادین است که بسته به نوع استفاده هر فرد، ارزش‌های متفاوتی را بروز می‌دهد. (دیوید، بل، درآمدی بر فرهنگ های سایبر، ترجمه مسعود کوثری و حسین حسنی، تهران، جامعه شناسان، ۱۳۸۹، ص ۲۲)

«مایکل بندیکت» نیز در تعریف خود می‌گوید: فضای سایبر یک جغرافیای ذهنی عام است که در مقابله با اجماع و انقلاب، اصول و تجربه ساخته می‌شود، قلمروی که مملو از داده‌ها، کذب‌ها، مواد ذهنی و خاطرات طبیعت، با یک میلیون صدا و دو میلیون چشم در یک هماهنگی ساکت و نامریی نسبت به تحقیق، انجام معامله، سهیم شدن در رویاها و مشاهده ساده است.(دیوید، بل، درآمدی بر فرهنگ های سایبر، ترجمه مسعود کوثری و حسین حسنی، تهران، جامعه شناسان، ۱۳۸۹، ص ۲۳)}۱

ارجاعات:
۱- منبع: فصلنامه مطالعات سیاسی روز، سال یازدهم ـ شماره ۴۴،۴۵ و ۴۶ – تابستان ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱/ مدیر مسئول: یدالله جوانی/سردبیر: رضا گرمابدری/ چاپ: مرکز چاپ نمایندگی ولی فقیه در سپاه/ نام مقاله و نویسنده: نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جنگ نرم(مطالعات موردی فیس بوک)، حمزه عالمی چراغعلی/ صص ۱۴ و ۱۵

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.