آخرین اخبار : 

عاقبت ظلم از نگاه امام علی(ع)

عاقبت ظلم از نگاه امام علی(ع)

ظلم

{حضرت[امام علی (ع)] می‌فرمایند: آن کس که به ظلم شتابد به دشمنی خداوند آمده است، (و من ظلم عبادالله کان الله خصمه دون عباده)

هیچ عذری از انسان ظالم پذیرفته نخواهد شد و او در جنگ با خدا خواهد بود تا وقتی که توبه نماید و دست از ظلم بردارد، (و من خاصمه الله ادحض حجتّه، و کان للّه حرباً حتی ینزع و یتوب)

هیچ چیز همانند ظلم، موجب خشم خدا و تغییر نعمت او به نقمت[تا اینجا ص ۶۲ کتاب] نمی‌شود. (ولیس شی ادعی الی تغییر نعمة الله و تعجیل نقمة من اقامة علی ظلم)

ظلم همانند یک ویروس، کارایی و شکوفایی را از جامعه می‌گیرد و تن رنجور جامعه را برای پذیرش فساد و استبداد، تباهی و سلطه‌پذیری آماده می‌سازد. حضرت در یکی از خطبه‌های خود شقوق ظلم را این چنین بیان می‌دارد:

«بدانید که ستم بر سه گونه است؛ آنکه آمرزیدنی نیست، آنکه واگذاشتنی نیست، و آن که بخشیدنی است، و باز خواست کردنی نیست. اما آنکه آمرزیدنی نیست، همتا انگاشتن برای خداست که بزرگترین ظلم‌هاست، و خدا درقرآن فرمود: «همانا خداوند شرک‌آوران را نخواهد بخشید.» اما ستمی که بربنده ببخشایند، ستم اوست بر خود، به برخی کارهای ناخوشایند. و آنکه واگذاشتی نیست، ستم بندگان است بر یکدیگر، که آن را قصاصی است هر چه دشوارتر. و آن قصاص زخمی نبود از کارد، که به تن فرو برند، و یا تازیانه که بر بدن فرود آرند بلکه چیزی است که برابر آن، رنج این المها را خرد شمارند.» (نهج البلاغه ، خطبه ۱۷۵)

در همه حال خداوند در کمین ظالمان خواهد بود، و خواری و ذلت را بر آنان خواهد چشاند، و دعای مظلوم، به ویژه از ارباب دلهای سوخته و نفسهای گرسنه و بدنهای برهنه بی‌اجابت نخواهد ماند. [تا اینجا ص ۶۳ کتاب]

خبرداری از خسروان عجم   /   که کردند بر زیردستان ستم    
نه آن شوکت و پادشایی بماند/ نه آن ظلم بر روستایی بماند (بوستان سعدی، باب اول، تصحیح غلامحسین یوسفی، ص ۵۹ ، بیت ۴۱ و ۴۲ )

باید از ظلم به بندگان بر خود لرزید، که هیچ چیز همانند ظلم، موجب تغییر حکومت و زوال امنیت و فرود عذاب الهی نیست. آن خدای دانا به آشکار و نهان، از ظلم بر بندگانش نمی‌گذرد و ذره‌ای از ظلم را بی‌کیفر رها نخواهد کرد، (فان الله سمیع دعوة المضطهدین و هو للضالمین بالمرصاد) (ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضی الرعیه) باید بهترین امور نزد تو، میانه‌روترین آن در حق، و فراگیرترین آنها در عدالت، و جامع‌ترین روش در جلب رضایت مردم باشد.}۱

ارجاعات:

۱ـ نام کتاب: دولت اسلامی/ نویسنده: مجیدسید قریشی/ ناشر: دفتر نشر معارف، قم/ چاپ اول ۱۳۸۷/ صص ۶۲ و ۶۳ و ۶۴

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.