آخرین اخبار : 

معنای براندازی نرم subversion

معنای براندازی نرم subversion

براندازی نرم

{براندازی subversionدر اصل یک اصطلاح نظامی است که در فرهنگ واژه‌های نظامی، چنین تعریف شده است: «کلیه اعمال و فعالیت‌های غیرقانونی که بر ضد مصالح یک کشور انجام می‌شود و هدف نهایی از آن واژگون کردن حکومت وقت می‌باشد. به عبارت دیگر، عملیاتی است که به منظور کاهش می شود تا به تدریج یک رژیم برای سرنگون شدن آماده شود. براندازی یکی از شاخه‌های جنگ‌های نامنظم است.۱»

تعریف اصطلاحی دیگری از براندازی عبارت است از: «تغییر سیستم سیاسی یک کشور و یا ایجاد تغییر و تحول اساسی در ارزش‌های اساسی یک نظام. این تغییر گاهی از طریق رفتارهای خشونت‌آمیز مثل کودتا، ترور، تحمیل جنگ و … صورت می‌گیرد و گاهی از طریق مسالمت‌آمیز و با اجرای برنامه‌ای حساب شده و درازمدت برای نفوذ در ارکان سیاسی یک نظام قابل اجراست. نتیجه هر دو اقدام منجر به تغییر سیستم و در نهایت براندازی خواهد شد.۲»

“براندازی نرم” را با وام‌گیری از تعریف بالا می‌توان چنین تعریف کرد: «براندازی نرم در اصطلاح به معنای اجرای برنامه‌ای حساب شده، مسالمت‌آمیز و دراز‌مدت برای نفوذ در ارکان سیاسی یک نظام به منظور تغییر سیستم سیاسی یک کشور و یا ایجاد تغییر و تحول اساسی در باورهای اصلی آن می‌باشد.»

امروزه از براندازی نرم، تعابیر مختلفی به عمل می‌آید که هر چند ممکن است تفاوت‌های ظریفی داشته باشند اما در نهایت، ماهیت و محتوای آنها یکی است. این موارد عبارتند از: براندازی در سکوت، براندازی خاموش، براندازی قانونی، فروپاشی از درون، انقلاب نارنجی، انقلاب گل‌سرخ، انقلاب رنگی، انقلاب مخملی، و … . هدف مشترک همه [تا اینجا صفحه ۱۵۷ کتاب] اینها، تغییر ارزش‌ها و در صورت لزوم تغییر افراد نظام حاکم و یا تغییر ساختارهای سیاسی و قانون اساسی با روش‌های بیشتر مسالمت‌آمیز و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون موجود در قوانین نظام حاکم است.}*

ارجاعات:
۱- فرهنگ واژه های نظامی، محمود رستمی، تهران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۸، ص ۱۵۵-۱۵۴.

۲- جریان برانداز و استراتژی براندازی خاموش در دهه سوم انقلاب اسلامی، اداره سیاسی سپاه، تهران، معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج، ۱۳۸۱، ص۴۵.

منبع:
* کتاب: گذر از فتنه ۸۸(تحلیل و بررسی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن)، جلد اول/ نویسنده: جمعی از نویسندگان/ تهیه کننده: معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه/ ناشر: اعتدال، قم/ چاپ سوم، خرداد ۱۳۸۹/ صص۱۵۷ و ۱۵۸

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.