آخرین اخبار : 

آسان بودن شریعت اسلام

آسان بودن شریعت اسلام

آسانی شریعت

پیامبر گرامی(ص) در ناحیه شریعت، دین سهل و آسانی برای ما آورد، همانگونه که خداوند متعال فرمود: «یُریدُ اللهُ بِکُمُ الیُسرَ و لا یرید بکم العسر»(بقره/آیه ۱۸۵: خداوند برای شما خواستار آسایش است نه سختی)، و نیز فرمود:«ما جعل علیکم فی الدین من حرج»(حج/۷۸: او رنجی برای شما در دین قرار نداد)، همانگونه نیز در طریقت راههای آسان را به روی ما گشود و راههای دشوار را بر ما بست؛ پس مبادا شیطان با این بهانه که «اصلاح اخلاق امری است دشوار و نیاز به پیکار با نفس و ریاضتهای طاقت فرسا دارد» تو را از بهره گیری از علم اخلاق[تا اینجا ص ۱۹ کتاب] بی‌نصیب سازد. دیده‌ایم اهل مجاهدتهای توان‌فرسا و ریاضتهای سخت را که جز به مقاصد و مقامات پست دنیوی دست نیافتند، آنان روش ائمه اطهار علیهم السلام را به کار نبسته، شباهتی به آنان نیافتند.
کتاب: سلوک عرفانی در سیره اهل بیت علیهم السلام/ نویسنده: عالم ربانی شیخ حسین بحرانی/ مترجم: دکتر علی شیروانی/ انتشارات وثوق، قم/ چاپ دوم ۱۳۹۰/ صص ۱۹ و ۲۰

 پیام مدیر سایت ظفرمند

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.