آخرین اخبار : 

جدایی دین از سیاست(سکولاریسم)

جدایی دین از سیاست(سکولاریسم)

%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1

{در این فرهنگ دین از صحنه‌های سیاسی و اجتماعی به کلی رانده می‌شود. در غرب، جدایی دین از شئون اجتماعی، بعد از «رنسانس» قوت می‌گیرد و تحت عنوان «سکولاریسم» به دین و مراکز دینی حساسیت نشان می‌دهد.

اصطلاح «سکولار» که یک واژه لاتینی است به معنای «روزگار» یا «دنیا» ست و کم کم در اندیشه غربی به صورت اصطلاحی در آمده است که به جای «دنیوی» در مقابل «دینی» به کار می‌رود؛ به عبارت دیگر در تفکر غربی چیزی را که مربوط به این «دنیا» و بی‌ارتباط به مسایل دینی و اخروی باشد «سکولار» می‌گویند.

تقویت و رواج تفکر «سکولاریسم» در غرب زاییده نوع عملکرد کلیسا و دینداران کلیسایی است، این گروه جاهل و متحجر بودند که موجبات چنین تفکری را به وجود آوردند. بر اساس این تفکر می‌بایست دست مذهب را به کلی از شئون اجتماعی قطع کرد. [تا اینجا صفحه ۴۴ کتاب]

«انگیزیسیون» یا تفتیش عقاید که توسط دینداران و متولیان امور کلیسا انجام می‌گرفت و دهها هزار نفر به جرم عقاید خویش، به وسیله محاکم «انگیزیسیون» کشته و سوزانده شدند، موجب شد تا در یک بسیج عمومی و موج فراگیر، دین را از صحنه‌های مختلف اجتماعی، اعم از سیاست، حکومت، تعلیم و تربیت، قانون، قضا، هنر و … حذف نمایند.

«سکولاریسم» دین را به صورت امری فردی و قلبی می‌پذیرد ولی هر گاه از این حد خارج بشود و بخواهد به عنوان امری مقدس و آسمانی، «باید» و «نباید» در جامعه داشته باشد بر آشفته می‌گردد.

در فرهنگ غربی، چیزی به عنوان «تقدس» که ریشه الهی و آسمانی داشته باشد وجود ندارد. این فرهنگ بر اساس مبنای فکری خاص خود، «سکولاریزاسیون» یا دین‌زدایی را مبنای کار خود قرار می‌دهد و نگرشش به دنیا و مسایل این جهانی، صد در صد مادی و خالی از هر گونه تقدس و معنویت است. جریان «لائیک» ارزش‌های خود را از دین و دیانت نمی‌گیرد، بلکه متناسب با تفکر خود ارزش‌گذاری می‌کند.

«سکولاریسم» در ایران توسط چهره‌های معلوم‌الحال غربزده‌ای چون «ملکم خان ارمنی» و «میرزا فتحعلی آخوندزاده» و «میرزا یوسف خان مستشار الدوله» و … تبلیغ و ترویج گردید. این گروه به شدت تلاش کردند تا دین از سیاست جدا، و دنیا با آخرت بی‌ارتباط باشد.}۱

ارجاعات:

۱ـ کتاب: تأملات فرهنگی/ مولف: حجت‌الاسلام سید رضا تقوی دامغانی/ انتشارات نخیل،تهران/ چاپ سوم، تیر ۱۳۸۵/ صص۴۴،۴۵

پیام مدیر سایت ظفرمند

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.