آخرین اخبار : 

موعود یا سئوشیانس یا سوشیانس در نزد زرتشتیان و سایر ادیان

موعود یا سئوشیانس یا سوشیانس در نزد زرتشتیان و سایر ادیان

%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%88%d8%af

جستار سوشیانت یا سوشیانس در بین همه ادیان رسمی و غیر رسمی آمده که مردم هر کیش و آیین چشم به راه موعودی هستند که پیدا شود و جهان را پر از عدل و داد کند: [تا اینجا صفحه ۷۷۸ کتاب] بوداییان پس از نزدیک به شش‌هزار سال تاکنون چشم به راهند که بودای بیست و چهارم پیدا شود و دنیا را پر از عدل و داد کند. یهودیان بر این باورند که ایلیاد که با گردباد به آسمان رفته روزی از آسمان پایین آمده و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد و رب‌الجنود مدتی دراز با دادگری فرمانروایی می‌کند. مسیحیان باور دارند و چشم به راه‌اند که حضرت عیسی از آسمان فرود آمده و در این هنگام، دجّال و پیغمبر کذّاب پدیدار می‌شوند و شیطان در هاویه می‌افتد و عیسی مدت هزار سال با آرامش پادشاهی می‌کند. ملت‌هایی هستند که چشم به راه پیدایش دوباره شیوا و شینتو هستند که پدیدار شوند و جهان را پر از عدل و داد کنند. شیعیان دوازده امامی نیز بر این باورند که پسر امام حسن عسگری بنام مهدی که از نظرها پنهان است، روزی پدیدار می‌شود و دنیا را پر از عدل و داد می‌کند. این ساز وکار برای نخستین بار از ایرانیان زرتشتی در هشت هزار و پانصد سال پیش سرچشمه گرفته و نشأت یافته است، زیرا زرتشتیان بر این باورند که سه موعود در آخر زمان پدیدار می‌شوند که هر سه آنها پسران زرتشت هستند. همانگونه که گفته شد، باور به پیدایش موعود آینده برای نخستین بار در زمان زرتشت پیدا شد و بیشتر ادیان این باور از ایرانیان گرفته و پذیرفته‌اند، مدتی دراز است که خاورشناسان و دانشمندان دانش ادیان در این جستار پژوهش کرده و آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و کتابها و رساله‌هایی زیاد و سودمند درباره آن نگاشته‌اند. به ریشه واژه سوشیانس در گات‌ها چندین بار اشاره شده و پیوندهای آن با واژه سَ اُش ینت (Saoshyant) نشان داده شده است. آنچه که بیشتر درباره آن همبستگی و همراهی دارند، درباره اصل واژه و معنی آن است. سوشیانت اسم فاعل به معنی سودرساننده است. این واژه در گات‌ها چندین بار برای شخص زرتشت به کار رفته و پیامبر، خود را سوشیانت خوانده است.

زرتشتیان چشم به راه سه موعود هستند و آنها سه پسر زرتشت به نامهای: هوشیدر، هوشیدرماه و سوشیانت هستند که در اوستا نیز نامشان آمده است. هر کدام از این سه تن به فاصله هزار سال زاده شده و دنیا را پر از عدل و داد خواهند کرد و سوشیانت که سومین [تا اینجا صفحه ۷۷۹ کتاب] پسر آینده زرتشت است واپسین آفرینش اهورامزداست.

در یسنا، هات ۲۴ بند ۵ چنین آمده است:

ما می‌ستاییم فروهر مقدس در گذشتگان پاک دین را و فروهر پاک دینانی را که زنده هستند و فروهر مردانی که هنوز زاده نشده‌اند و سوشیانت‌های نوکننده جهان خواهند بود.

در فروردین یشت، بند۱۷ چنین آمده:

ای اسپیتمان زرتشت، فروهرهای نخستین آموزگاران دین و فروهرهای مردانی که هنوز زاده نشده‌اند و در آینده، سوشیانس‌های نوکننده جهان خواهند بود و از فروهرهای دیگر مردمان نیرومندتر هستند.

برابر روایتهای دینی، نطفه زرتشت را در دریاچه کاس اوی (Kasaoya) نود و نه هزار و نهصد و نود و نه فره وشی نگهداری می‌کنند.

پس از هزاره دهم دوشیزه‌ای در آب این دریاچه شست و شو کرده باردار می‌شود و از وی هوشیدر، نخستین موعودزاده می‌شود که فساد و تباهی را از جهان بر می‌اندازد و تا سومین آنها که سوشیانس است زاده می‌شود.

در بندهش، بخش ۱۱، بند۶ چنین آمده است: سوشیوس در خونیرتا (Khovanirta) زاده خواهد شد، از همان جایی که سلسله کیانیان برخاست و دین نیک مزدایی در آنجا پدیدار شد. در اوستا از یاران سوشیانت نام برده شده که در نو کردن جهان با او همراهی خواهند کرد و در بخش ۳۰ بند ۱۷ بندهش نیز این جستار آمده به شرح زیر:

پانزده مرد و پانزده زن از یاران سوشیانت خواهند بود که دستیار او در نو کردن جهان هستند.

سوشیانس دارای فرّ کیانی است، درمان دروغ‌زدگان در دست اوست. خوراکش از سرچشمه مینویاست، از پیکرش مانند خورشید، چنان فروغ می‌تابد که در دورترین کشور روی زمین نمودار می‌شود. با شش چشم، جهات شش‌گانه پهنه زمین را نگران [تا اینجا صفحه ۷۸۰ کتاب] است. از پیدایش وی اهریمن نیست و نابود می‌شود. وی مردمان را که به دورش گرد آیند به ستایش پروردگار فرمان می‌دهد. در بامدادها و شبانگاه با یاوران جاودانی خویش نماز و نیایش به جای آورد. آنگاه مردگان از گورها برخیزند، جهان خوش و خرم شود و جهان معنوی روی نماید، راستی، پرچم پیروزی برافرازد… . [تا اینجا صفحه۷۸۱ کتاب]}۱

ارجاعات:  

۱ـ کتاب: تاریخ تمدن و فرهنگ ایران/ مولف: دکتر عبدالعظیم رضایی/ انتشارات دُر ، تهران/ چاپ چهارم، ۱۳۸۶/ صص ۷۷۸،۷۷۹،۷۸۰،۷۸۱

پیام مدیر سایت ظفرمند

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.