آخرین اخبار : 

جملاتی انگیزشی و موثر در دستیابی به موفقیت

جملاتی انگیزشی و موثر در دستیابی به موفقیت

موفقیت

« – در دنیا کسی موفق می شود که به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز را از خود بخواهد .

– یادتان باشد ، اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید ، آنها جلوی شما را خواهند گرفت .

– موفقیت فرمول مشخصی دارد : یک درصد استعداد ، نود و نه درصد پشتکار !

 – کسی که دارای عزمی راسخ است ، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند .

 – باور داشته باشید که ؛ هرگاه بتوانید بعد از شکست لبخند بزنید ، آنگاه شجاع خواهید بود .

 – غیر ممکن وا‍ژه ای است که تنها در فرهنگ لغت انسانهای احمق یافت می شود .

 – ایمان داشته باشید اگر به دنبال موفقیت نروید ، خودش به دنبال شما نخواهد آمد .

–  ترس را از خود بران و با خود بگو من با نیروی شعور خود قدرت انجام هر کاری را خواهم داشت .

 – باور داشته باش ، پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری ، آن است که بعد از هر زمین خوردنی بر خیزی .

– اگر روزگاری شأن و مقامت پایین آمد نا امید مشو ، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می آید تا بامداد دیگر بالا آید .

– شکستِ پیش از موفقیت آموزنده است ، کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند هرگز به جایی نمی رسد .

– انسانهای شجاع فرصت می آفرینند ، ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .

– اگر خداوند آرزویی را در دلت نهاد ، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است .

– اگر مغز خود را خوب به کار گیرید . عظمتی به زندگی شما می دهد که هرگز در رویاهای خود آن را نمی دیدید .

– موفقیت کلید خوشبختی نیست . خوشبختی کلید موفقیت است . اگر از کاری که انجام می دهید خرسند و راضی باشید ، حتماً موفق خواهید شد .

– هیچکس نمی تواند بدون رضایت شما در شما احساس حقارت بوجود آورد .

– اشتباهات خود را پله هایی برای رسیدن به موفقیت های بزرگ در آینده بدانید .

– امروز نخستین روز آینده توست ، بلند شو و موفقیت را به سوی خود جذب کن .

– برای رسید به هدف های بزرگ ، از پذیرفتن زیانهای کوچک نترسید .

– همیشه به خود بگویید : تفاوت بین موفقیت و عدم موفقیت من هستم !!

– شکست در هیچ جا وجود ندارد مگر اینکه در درون خود شکست خورده باشید .

– موفقیت یعنی به جای فکر کردن به نداشته هایت به این فکر کن که چگونه از داشته هایت استفاده کنی .

– اعتماد به نفس ضرورتاً تضمین کننده موفقیت نیست ، اما عدم اعتماد به نفس به یقین باعث شکست می شود .

– سه جمله برای دستیابی به موفقیت :

۱ ـ بیشتر از دیگران بدانید ۲ ـ بیشتر از دیگران کار کنید ۳ ـ کمتر از دیگران توقع داشته باشید .

– احساس منفی  ترمز موفقیت ماست ؛ ترمزهای خود را رها کنید .

 – برنده هیچگاه تسلیم نمی شود و تسلیم شونده هیچ گاه برنده نمی شود .

 – شکست خوردگان دو گروه اند : آنها که اندیشیدند اما عمل نکردند ! آنها که عمل کردند اما پیشاپیش فکر نکردند !

– آفتاب زیر سقف نمی تابد ، پس بر سر خود سقفی از نومیدی ایجاد مکن تا بتوانی از انوار آفتاب لذت ببری .

– اگر در اولین قدم ، موفقیت نصیب ما می شد ، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت .

– راه موفقیت همیشه در حال ساخت است ، موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن  .

– نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم ، اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است که بکوشیم همه را راضی نگه داریم .

– فتح ستارگانی که هزاران فرسنگ با ما فاصله دارند با برداشتن اولین قدم ممکن شده است .

– تلاش توأم با ناامیدی از همان ابتدا محکوم به شکست است . »۱

۱-از کتاب : ۱۰۱ جمله انگیزشی و تأثیرگذار / گردآوری و تنظیم : فرخنده فرضی نژاد / از جمله کتابهای pdf منتشر شده در سایت www.dzbook . ir

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.