آخرین اخبار : 

هفتالیان یا هپتالیان

هفتالیان یا هپتالیان

{هفتالیان یا هپتالیان قومی بودند که از ایالت کانسوی چین به حدود تخارستان هجوم آوردند. پیروز پادشاه ساسانی که تازه از قلع و قمع کردن کیداریان پرداخته بود به دفع آنان قیام کرد اما مغلوب و اسیر شد و به ناچار شهر طالقان را که قبل از غلبه او بر کیداریان شهر سرحدی مستحکمی بود بدیشان تسلیم کرد و متعهد شد که از آنجا تجاوز نکند و نیز مجبور شد با پرداخت غرامت جنگ، آزادی خود را بخرد. پسرش کواذ دو سال بعنوان گروگان در دربار پادشاه هفتالیان ماند تا تمام مبلغ پرداخته شد. بعد از آن پیروز با وجود ممانعت سپاهبذ وهرام مجدداً با هفتالیان وارد جنگ شد. این لشکرکشی در سال ۴۸۴ میلادی عاقبتی بس وخیم یافت زیرا سپاه ایران که در بیابانی پیش می‌رفت کاملاً مغلوب دشمن بلکه معدوم گشت و پیروز به قتل رسید و جسد او هرگز بدست نیامد. به موجب روایات مورخین عرب و ایران، این شاهنشاه با بسیاری از سربازانش در حفره‌هایی که هفتالیان کنده بودن افتادند. یکی از دختران پیروز به دست پادشاه هفتالیان افتاد که او را به حرم خود فرستاد. هپتالیان داخل مملکت ایران شدند و چندین ایالت را با شهرهای مروالرود و هرات تصرف کردند و خراجی سالیانه بر ایرانیان تحمیل کردند. تسلط هفتالیان بر ایران موجد خواری و ذلت بسیار برای ایرانیان بود و زیانها و خسارتهای مادی و معنوی جبران ناپذیری ببار آورد. دولت هپتالیان تا حدود ۵۶۰ میلادی دوام داشت. در بین سالهای ۵۵۸ و ۵۶۱ میلادی انوشیروان پادشاه ساسانی این دولت را که بر اثر حمله یک قبیله ترک به سرداری سین جیبوSindjibu متزلزل شده بود برانداخت.(با تلخیص از ایران در زمان ساسانیان، تألیف کریستین سن، ترجمه رشید یاسمی).}۱

ارجاعات:

۱ـ کتاب: تاریخ وقایع و سوانح افغانستان/ تألیف: علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه/ به تصحیح: میر هاشم محدث/ انتشارات امیرکبیر/ چاپ اول ۱۳۶۵/ تهران/ زیرنویس صفحه ۱۲

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.