آخرین اخبار : 

موسیقیدانان ایران

موسیقیدانان ایران

{هنرمندان حوزه موسیقی در ایران با توجه به ادوار مختلف موسیقی ایرانی به شرح زیر معرفی میشود:

دوره اساطیر (موسیقی کهن ایران):

با توجه به عدم تواتر اسناد تاریخی در خصوص موسیقدانان این دوره، بخشی از محققین معتقدند که هنرمندان این دوره در حد اسطوره هستند و واقعیت خارجی ندارند و یا متعلق به این دوره زمانی نبودند. به هر صورت شاخصترین هنرمندان این دوره مربوط به عهد ساسانیان [تا اینجا صفحه ۱۱۷ کتاب] می‌باشند و می‌توان به هنرمندان زیر اشاره نمود:

باربد به عنوان مشهورترین هنرمند تاریخ موسیقی ایران معرفی می‌شود. وی متولد شهر جهرم (استان فارس) بوده است. داستانهای عدیده‌ای به باربد نسبت داده شده است، به عنوان مثال می‌توان از قطع انگشتان دست خود پس از شنیدن خبر مرگ خسرو پرویز نام برد که بدین واسطه توانایی نواختن موسیقی را از خود گرفت. از دیگر هنرمندان این دوره می‌توان به: سرکش (و یا سرکب)، بامشاد و نکیسا اشاره نمود.

دوره میانه: موسیقیدانان مشهور این دوره به ترتیب زمانی عبارتند از: ابن سینا، عمر ابن زیله، خواجه نصیرالدین طوسی (که با بهره گیری از ریاضی، به ایجاد نظم در موسیقی پرداخت)، نفائس الفنون، محمود آملی، بنائی و جامی. لازم به ذکراست که دو خاندان مهم در این دوره در حوزه موسیقی فعال بودند، خاندان موصلی به عنوان اولین خاندان موسیقی در ایران از دوره عباسیان در ایران حضور یافتند و خاندان فراهانی به عنوان دومین خانواده موسیقیدان شهرت یافت.

در دوره دوم موسیقی در کنار دیگر علوم و هنرها رشد نمود و هنرمندان به حکیم و فیلسوف جامع العلوم تبدیل می‌گردیدند. [تا اینجا صفحه ۱۱۸ کتاب]

دوره معاصر: با توجه به تمرکز این کتاب به هنر ایران، هنرمندان مطروحه در دوره معاصر با محوریت موسیقی سنتی معرفی می‌گردند؛ از این جمله می‌توان به حسن خان(سنتور خان)، سلیمان اصفهانی، حسن یاحقی، ابوالحسن صفا و فرامرز  پایور اشاره کرد. [تااینجا صفحه ۱۱۹ کتاب]}۱

ارجاعات:

۱ـ کتاب: فرهنگ نامه هنر ایران (تأملی در تاریخ هنر در ایران)/مولف: محمد پروا/ ناشر: انتشارات نوید شیراز، شیراز/چاپ اول ۱۳۸۷/ صفحات ۱۱۹ـ۱۱۷

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.