آخرین اخبار : 

مهمترین فرقه‌های آیین هندوی معاصر

مهمترین فرقه‌های آیین هندوی معاصر

 

{درباره فرقه‌های مختلف آیین هندو و در ارتباط با ادیان بزرگ دو مذهب بیشتر جلب توجه می‌نماید: مذهب «برهما سماج» و «مذهب سیکها» که اولی را نتیجه ترکیب ویشنوئیسم با آیین بودا و آیین مسیحی (در قرن نوزدهم) و دومی را نتیجه تأثیر آیین اسلامی (از قرون پانزدهم و شانزدهم تا امروز) در معتقدات هندو می‌توان شمرد.

فرقه «برهما سماج» و فرقه مشابه دیگری به نام «آریا سماج» که در قرون اخیر به وجود آمده‌اند سعی می‌کنند که بر اساس معتقدات برهمایی باستانی و آیین هندو عقاید و افکار اخلاقی که متناسب با تمدن دنیای امروز باشد بنا کند و اعتقادات و اساطیر باستانی را با مقتضیات دنیای معاصر سازش دهند.

فرقه سیکها بر اثر اختلاط و آمیزش تمدن‌های هند و اسلام و در نتیجه تأثیر تعلیمات اسلامی میلیونها مسلمان که در هندوستان اقامت دارند به وجود آمده است؛ بدین معنی که هندوان با استفاده از عقاید اسلامی مخصوصا تعالیم تصوف اسلامی بخشهایی از اصول و عقاید مزبور را در معتقدات خود وارد کرده‌اند.

مذهب اخیر که از قرن شانزدهم میلادی تحت تاثیر عقاید اسلامی به رشد و توسعه خود ادامه داده است خرافات و اوهام هندویی را درباره تمایز و تفوق افراد انسانی بر یکدیگر رد نموده و اساس معتقدات هندو را بر یگانگی خدا و تساوی افراد و فضلیت تقوی استوار می‌سازد.(زیرنویس: مطابق آمارهای اخیر، شمار پیروان آیین هندو در جهان ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۵  نفر است؛ که از این عده ۰۰۰/۴۴۸/۷۰۰ نفر در آسیا، و  ۰۰۰/۴۰۰/۱ نفر در آفریقا، و ۰۰۰/۷۰۰ نفر در اروپا، و ۰۰۰/۸۵۰ نفر در آمریکای لاتین، و ۰۰۰/۲۵۰/۱  نفر در آمریکای شمالی و  ۰۰۰/۳۵۰ نفر در اقیانوسیه زندگی می کنند.)}۱

ارجاعات:

کتاب: نظری در تاریخ ادیان/ مولف: دکتر علی اکبر ترابی / چاپ اول  ۱۳۸۸/ ناشر: انتشارات فروزش، تهران/ ص۱۱۰

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.