آخرین اخبار : 

قطع رابطه سیاسی ایران با اسراییل و انگلیس در زمان محمدرضاشاه پهلوی

قطع رابطه سیاسی ایران با اسراییل و انگلیس در زما محمدرضاشاه پهلوی

ایران در زمان محمدرضاشاه پهلوی، در دولت مصدق نیز اسراییل را به رسمیت نشناخت.

{جنبش ضد انگلیسی و آزادیخواهانه مردم ایران در سالهای ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ از همان ابتدا یک جنبش دو سویه بود. از یک سو با قدرت استعماری در ستیز بود و از سوی دیگر، از منافع و خواسته‌های مردم محروم الهام می‌گرفت… .

محمد مصدق در مقام تدارک خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس که پایگاه اصلی وابستگی ایران به شمار می‌آمد، به این نتیجه رسیده بود که باید از نفوذ سیاسی قدرت استعماری انگلیس نیز همزمان جلوگیری نماید. دکتر حسین فاطمی نیز در مقام وزیر امورخارجه شرکت نفت را عامل اصلی رشوه‌خواری، فساد، جهل، ظلم و عقب‌ماندگی ایران و ایرانی تلقی می‌کرد. به گفته او شرکت نفت نمی‌خواست که ملت قدرت را به دست گیرد و «این بساط کثیف اهریمنی را به هم بریزد» بنابراین لازم بود که ملت بپاخیزد و به یک چنین اوضاع و احوالی خاتمه دهد. شرط اول این کار این بود که کنسولگری‌های انگلیس را تعطیل کرد. فاطمی انحلال کنسولگریهای انگلیس را خیلی مهمتر و اساسی‌تر از عمل خلع ید می‌دانست… .[تا اینجا صفحه ۳۵ کتاب]

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۳۱ دکتر حسین فاطمی در یادداشتی که در اختیار سفارت انگلستان در تهران قرار گرفت، انحلال تمام مراکز فرهنگی انگلستان و تصمیم ایران به قطع رابطه سیاسی با آن دولت را اعلام کرد، در حالیکه محمدرضاشاه با قطع رابطه با این کشور موافق نبود.

حتی قبل از قطع رابطه با انگلستان حکومت ایران با عنایت به خواسته‌های مردم و علاقه مذهبی آنها که به کشور اسراییل به عنوان حکومتی غیر قانونی و دست‌پرورده استعمار انگلستان می‌نگریست، با این کشور نیز قطع رابطه کرد. باقر کاظمی وزیر امورخارجه در جلسه ۱۶ تیرماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی خطاب به نمایندگان گفت که از تاریخ ۱۵ تیرماه ژنرال کنسولگری ایران در بیت‌المقدس منحل و رسیدگی به کار آنجا را به کشور عمان محول نموده است، و دولت ایران به هیچ وجه تصمیم ندارد که این کشور را به رسمیت بشناسد و نماینده‌ای هم از اسراییل در ایران نخواهد پذیرفت.

سیاست موازنه منفی به موازات مخالفت سرسختانه با قدرت های استعماری و تلاش در قطع هر نوع نفوذ خارجی، بر همکاری همه جانبه با ملتهای استعمارزده خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا، بویژه با مسلمانان جداً تاکید می ورزید.[صفحه ۳۶ کتاب]}۱

ارجاعات:

۱ـ کتاب: روابط خارجی ایران (دولت دست نشانده) ۱۳۵۷ـ۱۳۲۰ / نوشته: دکتر علیرضا ازغندی / انتشارات قومس ، تهران ، ۱۳۹۲  چاپ پانزدهم / صفحات ۳۵ و ۳۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.