آخرین اخبار : 

سازهای ایرانی

سازهای ایرانی

بدون شک فضای موسیقی ایرانی برگرفته از خصوصیات فیزیکی سازهای ایرانی است … . سازهای ایرانی عبارتند از سازهای زهی، سازهای کوبه‌ای، سازهای بادی.

سازهای زهی: اصوات در این سازها با لرزش سیم‌هائی ایجاد می‌گردد. این اصوات تابع طول سیم و نوع لرزش می‌باشد. که شامل زیر گروه‌های: سازهای زهی – مضرابی، زهی ضربه‌ای و زهی آرشه‌ای هستند. از مهمترین این سازها میتوان به تار، سه تار، عود، دوتار، تنبور، رباب و قانون به عنوان سازهای زهی-مضرابی به سنتور و به عنوان ساز زهی ضربه‌ای اشاره نمود. کمانچه و قیچک جزء سازهای زهی آرشه‌ای  می‌باشند.

سازهای بادی: این سازها با توجه به ارتعاش هوا به ایجاد موسیقی می‌پردازند مهمترین این سازها عبارتند از نی، سرنا، کرمیل، بالابان.

سازهای ضربه‌ای: در این صدا سازها بر اثر برخورد و ضربه تولید می‌گردد. تنبک، دف، دهل از مهمترین سازهای کوبه‌ای (ضربه‌ای) می‌باشند.}۱

ارجاعات:

۱ـ کتاب: فرهنگ نامه هنر ایران (تأملی در تاریخ هنر در ایران)/مولف: محمد پروا/ ناشر: انتشارات نوید شیراز، شیراز/چاپ اول، ۱۳۸۷ / صفحه ۱۱۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.