آخرین اخبار : 

سفر نیکلای اول امپراطور روسیه به ایروان و دیدار با ناصرالدین میرزای ولیعهد(ناصرالدین شاه)

سفر نیکلای اول امپراطور روسیه به ایروان و دیدار با ناصرالدین میرزای ولیعهد(ناصرالدین شاه)

{…در جریان تدارک لشکر و بحبوبه سفر جنگی محمدشاه به هرات خبر رسید که امپراطور روسیه، گویا نیکلای اول به قصد سرکشی به ولایاتی که در جنگهای ایران و روس و طبق عهدنامه ترکمانچای به روسیه الحاق شده بود از پایتخت خود نهضت و اظهار تمایل کرده که برای تحکیم مراتب دوستی شاه ایران را در نزدیکی سرحدات ملاقات نماید.

محمدشاه چون تمام وقت و حواسش متوجه افغانستان و تصرف هرات بود از رفتن خود عذر خواست و فرمان داد که ناصرالدین میرزا ولیعهد هفت ساله مقیم تبریز با محمد امیرنظام زنگنه و جمعی از رجال و امراء درجه اول به دیدار امپراطور بروند.

محمدخان امیرنظام زنگنه به اتفاق ناصرالدین میرزا ولیعهد خردسال و حاجی ملا محمود نظام العلماء و پسرش و میرزا تقیخان فراهانی و محمدخان قزوینی و عیسی‌خان دائی ناصرالدین میرزا ولیعهد و میرزا محمد حکیم باشی و جمعی دیگر از رجال دولت به دیدار امپراطور روسیه می‌روند و پنجاه طاقه شال رضائی اعلا – سه رشته مروارید – چهل رأس اسب اصیل ترکمانی و اشیاء نفیس دیگر که شاه به وسیله محمدطاهرخان قزوینی از اردوی چمن بسطام فرستاده بود به عنوان هدیه و مبارک باد برای امپراطور همراه می‌برند.

مأمورین دولت روسیه مقدم ولیعهد و امیر نظام ایران را بسیار گرامی داشته و احترامات [تا اینجا صفحه ۷۷ کتاب] بیاندازه زیاد می‌کنند که جزئیات آن در تاریخ مسطور است.

موکب ولیعهد و امیر نظام اندکی پیش از امپراطور روسیه به حدود ایروان می‌رسد و دیدار امپراطور با روزهایی مصادف می‌شود که اردوی محمدشاه به پیرامون هرات رسیده و افراد شجاع افغانی در مقابل لشگرهای بزرگ و سلحشور ایران دلیرانه پایداری می‌کرده اند.

در یکی از روزها امپراطور روسیه به محمدخان امیر نظام زنگنه قریب به این مضمون می‌گوید:

«یک مشت راهزن و یاغی افغان چه قابل این را دارد که اردوهای عظیم پادشاه ایران را در بیرون دروازه‌های هرات معطل کرده و شاه که خود و سربازانش در شجاعت و دلاوری بی‌نظیرند از عهده آنها بر نمی‌آیند؟»

محمدخان امیر نظام که یکبار دیگر طی سفر خسرو میرزا به شرح مذکور در اوراق گذشته هم در محاوره و صحبت با جواب مناسب و دندان شکن امپراطور را محکوم به سکوت کرده بود فورا به عرض رسانید:«امپراطور اعظم به سلامت باشد! افغانها هم ایرانی و از پستان همان مادر شیر شجاعت و دلیری نوشیده‌اند، و در بی‌باکی و سلحشوری و جان‌بازی در دفاع از خانه خود دست کمی از سربازان ایرانی ندارند و بعلاوه این عجب نباشد که مشتی لزگی و داغستانی لشگرهای خیلی بزرگتر و مجهزتر امپراطوری عظیم روسیه را سالهاست که به خود مشغول داشته و بستوه آورده اند!»

اشاره محمدخان امیرنظام به مبارزات تاریخی و حیرت انگیز شیخ شامیل و حاجی مراد قهرمانان بی‌نظیر مردم آزاده کوه‌های سربلند داغستان بوده که حماسه‌های آنها یک چیزی از نوع دیگر و داستانی مافوق قهرمانیهای عادی افراد بشر است که جا دارد قصه‌ها، شعرها، و فیلمها و قطعه هائی در آن زمینه پرداخته شود.

روشن است که با این جواب به موقع و دندان شکن امپراطور اعظم روسیه کبیر از اوج غرور و قدرت نمائی به زیر آمده و سرافکنده ساکت شده است. [تا اینجا صفحه ۷۸کتاب]}۱

ارجاعات:

 

1ـ کتاب: هرات در قلمرو استعمار/ تألیف: فتح الدین فتاحی/ انتشارات مستوفی، تهران/ چاپ دوم ۱۳۷۰/ صص ۷۷و۷۸

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.