آخرین اخبار : 

پیامک های ادبی (۱) ( پیاله های خالی ، دو کاج ، چرخ و فلک روزگار )

پیامک های ادبی (۱)

دوکاج

پیاله های خالی ، آرزوهایشان را بفهم ، دو کاج ، چرخ و فلک روزگار

………………………………………………………………………………..

باران باش و ببار و نپرس که پیاله های خالی از آن کیست .

 

………………………………………………………………………………..

 

برای شاد کردن دیگران آرزوهایشان را بفهم.

 

………………………………………………………………………………..

دلهای ما که به هم نزدیک باشد دگر چه فرق می کند که کجا ی این جهان باشی !

دور باش اما  نزدیک  من از نزدیک بودنهای دور میترسم … .

 

………………………………………………………………………………..

 

بعضی آدمها عجیبند !

در کودکی با عروسکی که باید با آن بازی کنند دل می بندند ودر بزرگسالی با دلی که باید به آن دل ببندند بازی می کنند.

بعضی آدمها عجیبند … !

 

………………………………………………………………………………..

 

دیگر پیامهایت نمی رسند … سیم بانان را خبر کن ، شاید کاجی افتاده باشد … .

 

………………………………………………………………………………..

 

 

عشق یعنی مراقب همدیگر باشید ، حتی وقتی از دست هم دلخورید.

 

………………………………………………………………………………..

 

عزیزترین آدمها مثل پازلن ! نه جاشون پر میشه ، نه کسی جاشونو میگیره !

 

………………………………………………………………………………..

 

برایت پاییزی آرزو دارم که بارانش فقط برای شستن غمهایت باشد .

………………………………………………………………………………..

 

آدمها اشتباه میکنن دنبال خوشبختی میگردن ، خوشبختی پیدا کردنی نیست ، ساختنیه .

 

………………………………………………………………………………..

 

به روزگار گفتم : چرا رو چرخ فلک تو بعضی ها بالا هستن ، بعضیها پایین ؟

لبخند زد و گفت : نترس میچرخه !

 

……………………………………………..

 

گاه میاندیشم ، چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم .

همین مرا بس ، انسانهایی در زندگیم هستند که زلالتر از بارانند.


 

یه نظر بذاری جای دوری نمی ره ! خوشحال می شیم .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.