آخرین اخبار : 

وقتی آیه توبه نازل شد شیطان فریاد کشید !

وقتی آیه توبه نازل شد شیطان فریاد کشید !

( ناراحتی ابلیس هنگام نزول آیه ی توبه )

         شیطان

« والذین اذا افعلو فاحشة اوظلموا انفسهم ذکر و الله فاستغفرو الذنوبهم ، و من یغفر الذنوب الا الله و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون .

این آیه ی کریمه که نازل شد ، شیطان بالای کوه بلندی رفت و فریاد کرد ( قام ابلیس علی اعلی جبل و صرخ با علی صوته ) و تمام بچه شیطانها را دور خودش جمع نمود ، گفتند : یا سیدنا دعوتنا ، برای چه ما را خوانده ای ؟ گفت : برای این مردم یک آیه آمده است دیگر کار ما هیچ ، پنجاه سال شصت سال آدم گناه کند یک آن بطرف خدا برگردد و توبه کند خداوند از تمام گناهانش می گذرد ، رحمت ما به هدر است ، ما پنجاه سال یک زن و مردی را از حریم دین و دیانت منحرف کنیم یک شب رفته در محله اش مجلس روضه ، و مطالبی را شنیده آنوقت بگوید خدایا بد کردم ، مثل آنکه در عمرش گناه نکرده ، التائب من الذنب کمن لاذنب له ، آدمیکه توبه از گناهانش کند مثل آنستکه در عمرش گناه نکرده است ، یبدل الله سیئاتهم حسنات ، گناهان را حسنه می نویسند واقعاً اینش خوب است ما گناه کردیم توبه کنیم گناهان را حسنات می نویسند شیطان حق دارد فریاد کند !

بچه شیطانها هر کدام یک چیزی گفتند ، ما در برابر آیه همچنین می کنیم ، گفت : نه اینها نیست ، فقام الخناس ، خناس بلند شد و گفت : من در برابر این آیه قیام می کنم ! گفت : چه می کنی ؟ گفت : اعدهم و امنیهم حتی یواقعوا الخطیئة و اذا واقعوا الخطیئة انسیتهم الاستغفار ، مردم را وعده و نوید می دهم ، داخل گناه می کنم ، هر وقت می خواهند توبه کنند می گویم : حالا زود است ، حالا جوانی بعدها توبه می کنی ! آن هم گفت احسنت .

شیطان بیدار است تا یک مجلس خیر بر پا می کنیم او هم یک مجلس باطل درست می کند ، تا یک مسجد بر پا می شود او هم یک مرکز فساد بر پا می کند »۱ .

۱ ـ کتاب « گفتار وعاظ » جلد ۲ / مولف : محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ / ناشر : دفتر نشر ممتاز / چاپ دوازدهم ۱۳۷۸ / سخنرانی حاج شیخ مرتضی انصاری از قم / صفحات ۲۴ و ۲۵

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.