آخرین اخبار : 

انتظاری سبز ( شعری از نقی اصغری ) تقدیم به امام زمان (عج)

انتظاری سبز ( شعری از نقی اصغری « فرهاد » ) تقدیم به امام زمان (عج)

کسی چه می داند ! شاید موعود ما در یکی از همین شبهایی که فکرش را هم نمی کنیم ظهور کند و منتظرانش را به دیدار خویش نائل گرداند پس برای ظهورش دعا کنیم !

یا اباصالح

 

« انتظاری سبز »

شب است و انتظاری سبز

شب است و چشمه ی امید

شب است و تیرگی هایش

شب است و ماه عالمگیر

و من بر تیرک شعرم

چراغی بسته ام پر نور

دلی را بسته ام پر شور

و خود را بسته ام در پیچ و تاب باد

که تا راهش ز نور عشق روشن باد

پرستو لانه می خواهد

و یار عاشق ما خانه ای روشن

دل ما خانه ی عشق است و آرامشگه معشوق

و من می دانم ای بالا بلند من

تو می آیی ز راهی دور

بیا ای آخرین امید !

بیا ای آخرین فریاد !

بیا ای آشنا تر با صدای باد !

صدای گامهایت شادی قلب مرا تکرار خواهد کرد

***

زمان ، پیوسته می تازد

سیاهی رنگ می بازد

چراغ عمر شب را اعتباری نیست

در این پایان نافرجام ، مرد منتظر چشمان خود را بست

سحر بر اسب رهوار زمان بنشست

صدای عشق از گلدسته ها بر خاست

ندارد انتظار عاشقان پایان

و امشب هم چو صدها امشب دیگر

نیامد آنکه بایستی ز راه دور می آمد

                             شاعر : نقی اصغری « فرهاد »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.