آخرین اخبار : 

داستان شراب خوردن نجاشی و عدل حکومت علی (ع)

داستان شراب خوردن نجاشی و عدل حکومت علی (ع) :

                                                            ترازوی عدالت

( نجاشی در زمان حکومت امیرالمومنین (ع) زندگی می کرد . او مردی شجاع و دلیر بود و گاهی هم در مدح مولا اشعار می گفت و در جنگها هم در زمرة لشگریان حضرت بود .

او در یکی از روزهای سال که اتفاقاً ماه رمضان هم بود مقداری کله و پاچه در منزل خود طبخ کرده بود تا از آن بخورد ، برای تهیه شراب از منزل خارج شد ، در بین راه به یکی از دوستانش رسید و از او دعوت کرد تا با هم به بازار یهودی ها رفته و شراب تهیه کنند و بمنزل برده و با کله و پاچه بخورند .

دوستش گفت ای نجاشی ، مگر ماه رمضان نیست و مگر تو روزه نداری ؟! گفت چرا می دانم ماه رمضان است و روزه هم هستم ، اما اینهمه عبادت کردیم یک روز هم معصیت کنیم چه می شود ، گفت مگر نمی دانی زمان زمان حکومت علی (ع) است اگر گرفتار مأموران علی (ع) شوی چه میکنی ؟

نجاشی گفت من یقین دارم که اگر علی (ع) همه را حد بزند مرا حد نمی زند زیرا من شاعر علی هستم و در جنگها هم از نظر قشون او را کمک می کنم .

بالاخره با هم به بازار یهودی ها رفتند و شراب تهیه کردند و به منزل بردند و با هم خوردند وقتی که مست شدند ، نجاشی به دوست خود پیشنهاد کرد که با هم از منزل خارج شده و کمی قدم بزنند ، با هم از منزل بیرون آمدند ، در این حال مأموری از مأموران حضرت علی (ع) می آمد ، دوست نجاشی فوری پا به فرار گذاشت و رفت ، ولی نجاشی با کمال بی اعتنایی به مسیر خود ادامه داد ، مأمور دستگاه عادلانة علی (ع) دید یک مردی مستانه راه می رود ، به نزد او آمد و گفت آقا شما مستید ؟ گفت بلی ، گفت شراب خوردی ؟ گفت بلی ، گفت پس به دادگاه عدل علی (ع) برویم .

نجاشی گفت می دانم که شما مرا نمیشناسی زیرا اگر می شناختید این حرف را نمی گفتی . مأمور گفت شما هر که و هر چه باشی حکومت حکومت خدائیست باید برویم .

مأمور به هر نحوه ای بود نجاشی را با خودش برد و حضرت علی (ع) تا نگاهش به نجاشی افتاد از مأمور پرسید مگر نجاشی چه کرده ؟ گفت یا علی او مست است . حضرت از نجاشی پرسید شما مست هستی ؟ گفت بلی . فرمود شراب خوردی ؟ گفت بلی . فرمود روزه هم بودی ؟ عرض کرد بلی .

حضرت دستور داد مأموری بیاید ، وقتی که آمد ، فرمود این مرد (نجاشی ) را بخوابان و یکصد و پنج تازیانه بزن ، هشتاد تازیانه بجرم شراب خوردن و بیست و پنج تازیانه به جرم آنکه روزه اش را خورده است .

نجاشی هر چه فریاد زد آقا من هستم ، حضرت فرمود هر که باشی حکومت حکومت خدائی است فرقی بین مردم نیست )۱ .


ارجاعات


۱ ـ کتاب :« گفتار وعاظ » جلد ۴  / مولف : محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ / ناشر : دفتر نشر ممتاز / چاپ سوم ۱۳۷۸ / سخنرانی فقید سعید مرحوم علی اکبر مدقق از مشهد / صفحه  ۳۲۱ و ۳۲۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.