آخرین اخبار : 

گریه افلاطون ـ جاهل نباید از عالم تعریف کند !

گریه افلاطون :

جاهل نباید از دانشمند تعریف کند !

                      وراج


« افلاطون الهی را دیدند گریه می کند ، پرسیدند برای چه گریه می کنی ؟ گفت دیدم دو نفر از جهال و عوام تعریف مرا می کنند ، گفتند چرا گریه می کنی ؟ مردم طالبند که عقب سر نام نیک آنها برده شود . افلاطون صدا می زند که جاهل نباید مرا تعریف کند ، جاهل علم مرا نداند ، فلسفه مرا خبر ندارد ، گریه ی من برای آن است که چه کار جاهلانه از من صادر شده است که ایشان را خوش آمده که مرا تعریف می کنند ! »۱


ارجاعات


۱ـ کتاب :« گفتار وعاظ » جلد ۲  / مولف : محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ / ناشر : دفتر نشر ممتاز / چاپ دوازدهم ۱۳۷۸ / سخنرانی فقید سعید مرحوم آقای حکمت « حاج سید یحیی یزدی » از یزد / صفحه  ۱۰۴ و ۱۰۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.