آخرین اخبار : 

مقایسه دنیا با آخرت ـ نخندیدن و شاد نبودن در دنیا

مقایسه دنیا با آخرت ـ نخندیدن و شاد نبودن در دنیا

                       شادی

حساب دنیا و آخرت در مثل عین رحم مادر است نسبت به دنیا ، به همان نحوه ای که رحم نسبت به دنیا هیچ قابل مقایسه نیست ، دنیا هم نسبت به آخرت قابل مقایسه نیست ، اینجا دارفناست ، ولی آخرت دار بقاء است . خلقت انسان برای رسیدن به آنطرف است ، چنانچه در حدیث قدسی دیده ام که خداوند می فرماید « خلقتم للبقاء لا للفناء » برای این دنیای زودگذر خلق نشدیم تا دوستش داشته باشیم ، بلکه برای عالم آخرت و زندگانی ابدی آنجا خلق شدیم و باید آنطرف را دوست داشته باشیم ، لذا بعضی از اولیاء خدا در دنیا خوشحال و خندان نبودند .

به علی بن ابیطالب [ع] عرض کردند آقا : آن همه که با شما هستیم هیچ در وجنات شما و در ظاهر صورت شما خنده ندیدیم ، در جواب فرمود : آدم مردنی مگر می خندد ، در حدیث قدسی هم اشاره شده که خدا فرمود ، « عجب لمن ایقن بالموت کیف یفرح » در شگفتم از کسی که یقین به مرگ دارد چگونه خوشحال است آدمیکه باید بمیرد و حتماً در قبر بخوابد به چه جرأت می خندد ، خنده برای کسی است که در دنیا برای همیشه باقی بماند عمر شصت و هفتاد و هشتاد سال که خنده ندارد عرض کردند آقا : هرگز نخواهی خندید ؟ فرمود : بلی خنده من موقع دارد ، فعلاً خنده هایم را در سینه ام خفه کردم تا وقتی که پا به دالان دروازه بهشت بگذارم آنگاه مثل شما مردم دنیا قاه قاه می خندم » ۱ .


ارجاعات


۱ ـ کتاب :« گفتار وعاظ » جلد ۲  / مولف : محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ / ناشر : دفتر نشر ممتاز / چاپ دوازدهم ۱۳۷۸ / سخنرانی جناب آقای حاج شیخ ابراهیم معراجی « از لنگرود » / صفحه  ۴۰۴

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.