آخرین اخبار : 

پیامبر اسلام و برهان حرکت ـ پیر زن و چرخ گردنده ـ شعر نظامی و چرخ

پیامبر اسلام و برهان حرکت ـ پیر زن و چرخ گردنده ـ شعر نظامی و چرخ گردنده

استدلال از پیرزن :

                               پیرزن و چرخ

« در مقابل این مذهب پیغمبر اسلام حتی از پیر زن دلیل می خواهد ، نه از دانشمند نه از درس خوانده ، تنها نه از ابو علی سینای متفکر یا محمد زکریای رازی ، نه از اینها ، بلکه از پیرزنی که بالای چرخ نشسته است ، دسته ی چرخ را گرفته با یک گلوله پنبه و دارد قرقر چرخ را می گرداند ، پیغمبر ایستاده بالای سر این پیر نه نه ، نه نه جان ، بلی یا رسول الله ، نه نه به خدا معتقدی ؟

بلی یا رسول الله به خدا معتقدم .

نه نه جان به چه دلیل ؟

صحابه ی پیغمبر دور پیغمبر جمع شدند دارند نگاه می کنند . پیغمبر دارد از یک پیرزن پنبه ریس که پشت چرخ پنبه ریسی نشسته است درس خداشناسی پس می گیرد ،

آی نه نه تو که می گویی خدا وجود دارد به چه دلیل ؟

نه نه پیرزن دست خودش را از روی چرخ برداشت .

پیغمبر راه افتاد دیگر هیچ نگفت ، صحابه عرض کردند یا رسول الله چرا وا نایستادید که این پیرزن جوابت را بگوید سئوال کردی از این زن جواب نداده شما راه افتادید ؟

فرمود : مگر جوابش را ندیدید ، پیرزن جواب داد جواب عالی مگر متوجه نشدید ؟!

گفتند نه آقا ما چیزی نشنیدیم ،

گفت نه این جواب شنیدنی نبود بلکه دیدنی بوده ، می بایست چشمهایتان را باز کنید که پیرزن چه کرد ،

یا رسوالله چه کرد ؟

فرمود مگر متوجه نشدید در جواب دستش را از بالای چرخ گرفت چرخ را از حرکت باز داشت و به من پیغمبر دارد می گوید که این چرخ چرخ گردان می خواهد خدا وجود دارد به دلیل اینکه این چرخ کوچک احتیاج به نیروی محرکه دست من دارد ، یعنی ای پیغمبر با گردنده گرداننده ای هست ، چرخ به این کوچکی بدون حرکت دست من نمی گردد چرخ گردون بدون محرک می گردد ؟ » ۱.

« نظامی نیز خوش سروده است :

خبر داری که سیاحان افلاک

چرا گردند گرد مرکز خاک

چه می خواهند از این محمل کشیدن

چه می جویند از این منزل بریدن

از این آمد شدن مقصودشان چیست

در این محرابگه معبودشان کیست

همه هستند سرگردان چو پرگار

پدید آرنده ی خود را طلبکار

بلی در طبع هر داننده ای هست

که با گردنده گرداننده ای هست

از آن چرخی که گرداند زن پیر

قیاس چرخ گردنده از او گیر » ۲ .


 

ارجاعات


 

 

1 ـ کتاب :« گفتار وعاظ » جلد ۳  / مولف : محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ / ناشر : دفتر نشر ممتاز / چاپ دوازدهم ۱۳۷۸ / سخنرانی جناب آقای حاج آقا ضیاء روحانی / صفحه ۱۲۶ و ۱۲۷

۲ ـ کتاب :« گفتار وعاظ » جلد ۳  / مولف : محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ / ناشر : دفتر نشر ممتاز / چاپ دوازدهم ۱۳۷۸ / سخنرانی جناب آقای غلامرضا مولانا « از بروجرد » / صفحه ۲۷۲ و ۲۷۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.