آخرین اخبار : 

رحمت موسوی ـ شاعر گیلانی « رشت » ـ زندگی نامه و اشعار ( بازی تلخ )

رحمت موسوی ـ شاعر گیلانی « رشت » ـ زندگی نامه و اشعار ( بازی تلخ )

استاد رحمت موسویرحمت موسوی شاعر گیلانی

« استاد سیّد عبدالعلی موسوی نامبردار به « رحمت » در سال ۱۳۱۴ شمسی در شهر رشت دیده به جهان گشود . ایشان در شیوه ی و سبک هندی از نام آوران به شمار می آیند » ۱.

« رحمت موسوی ، شاعر معاصر گیلانی ، متولد اردیبهشت ۱۳۱۵ در شهر رشت می باشد . وی ، فعالیت ادبی اش را از سال های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ با نشریاتی نظیر هفته نامه ادبی سایبان به مدیریت عبدالحسین ملک زاده و هفته نامه روئین به سرپرستی جهانگیر سرتیپ پور آغاز کرد و به تدریج شهرت سروده های این شاعر معاصر به پایتخت نیز رسید و نشریاتی مانند یغما ، فردوسی ، سیاه و سپید ، حافظ ، آیندگان و… به چاپ سروده های وی همت گماشتند . از جمله ویژگی های شعری رحمت موسوی به کارگیری واژه های گیلکی و اِلمان های مربوط به طبیعت سرسبز استان گیلان ؛ نظیر کاربرد اماکن مشهور رشت ، ماهی سفید ، جنگل ، دریا ، سبزه ، رود و… است .از آثار وی ، می توان مجموعه شعر گلدسته های رحمت (۱۳۴۳)، باران رحمت (۱۳۴۵)، ارمغان رحمت (۱۳۴۷) ، غزاله های غزل (غزلیات ۷۰ سال شاعران گیلان ) سال ۱۳۷۰ و گیله سو (مجموعه مقالات) در سال ۱۳۷۱ را نام برد »۲.

« رحمت موسوی شاعر معاصر گیلان سال ۱۳۱۵ در شهر رشت و در خانواده ای اهل شعر و ادب به دنیا آمد .او تحصیلاتش را در زادگاه خود رشت به پایان رساند و در رشته ادبیات دانشگاه تبریز شروع به تحصیل کرد ؛ پس از مدتی کلاس درس و دانشگاه را رها کرد و به شهر رشت باز گشت وبه شغل معلمی پرداخت . خود وی در باره علت انصراف از دانشگاه و تحصیلاتش می گوید : « در شهر تبریز مشغول به تحصیل بودم تا اینکه روزی به در خانه استاد شهریار رفتم تا با ایشان از نزدیک دیداری داشته باشم. هفت ، هشت روزی را به در منزل استاد می رفتم و از اهل منزل تقاضای دیدار با ایشان را می کردم ؛ اما کسی به من اجازه ورود نمی داد. روز آخر استاد صدای مرا از کوچه شنید و به خانواده شان گفت مرا به اتاقش راهنمایی کنند. و این گونه شد که آشنایی من با استاد شکل گرفت و ایشان شنونده اشعارم شدند . همین دیدار ها باعث شد که قید دانشگاه را بزنم و به رشت باز گردم و بیش از پیش به سرودن غزل بپردازم » . رحمت موسوی فعالیت ادبی اش را از سال های ۳۴-۱۳۳۳ با نشریاتی نظیر هفته نامه ادبی سایبان به مدیریت عبدالحسین ملک زاده و هفته نامه روئین به سرپرستی جهانگیر سر تیپ پور آغاز کرد و بتدریج شهرت سروده های این شاعر معاصر به پایتخت نیز رسید و نشریاتی مانند یغما ، فردوسی ، سیاه و سپید ، حافظ ، آیندگان و … به چاپ سروده های وی همت گماشتند. از جمله ویژگی های شعری رحمت موسوی به کارگیری واژه های گیلکی و اِلِمان های مربوط به طبیعت سرسبز استان است ؛ نظیر کاربرد اماکن مشهور رشت ، ماهی سفید ، جنگل ، دریا ، سبزه ، رود و… است. علاوه بر اینها اشعار و غزلیات وی اغلب دارای مضامینی “زن ستیزانه ” است که همین ویژگی آثار وی را از دیگر شعرا متمایز می کند. آثار : مجموعه شعر گلدسته های رحمت( ۱۳۴۳) ، باران رحمت(۱۳۴۵) ، ارمغان رحمت (۱۳۴۷) ، غزاله های غزل ( غزلیات ۷۰ سال شاعران گیلان )سال ۱۳۷۰ و گیله سو ( مجموعه مقالات ) سال ۱۳۷۱ » ۳.

« بازی تلخ » شعری زیبا از این شاعر ارجمند معاصر است که تفکر سیاسی‌ـ‌اجتماعی این شاعر را به خوبی منعکس می‌نماید . با هم این شعر را زمزمه می کنیم :

بازی تلخ

« بعد از تو ظاهر شد ، آغاز بازی ها

هم دست بُردن ها ، هم پادرازی ها

چندین نفر بودند ، دنبالِ یک گردو

سرگرم مان کردند ، با توپ بازی ها

بعد از تو ای قاصد ، با نامه ی توحید

ما را به صد نیرنگ ، دادند بازی ها

تاراج شد رایج ، در نزد جمعی جور

با این همه گفتیم ، از بی نیازی ها !

یادا ، از آن رستم ، آن رخش گردانی

آن یال افشانی ، وآن سرفرازی ها

نه تُرک و نه تازی ، نه چین و نه ماچین

میدان نمی دادیم ، بر تُرک تازی ها

صد چنگ تا نبوَد ، زخمی ز یک آهنگ

راهی نخواهد بُرد ، با تک نوازی ها

پی کارِ این دیوار ، محکم نخواهد ماند

بعد از تو پا نگرفت ، گردن فرازی ها

اخلاص باید داشت ، نه زخم پیشانی

تسبیح حیران است ، در جانمازی ها

بر نقطه ای واحد ، میل رسیدن کو ؟

« تای » تلاقی نیست ، در این موازی ها

آن پیر می دانست ، محرومی مردم ـ

پنهان نمی گردد ، با صحنه سازی ها

انگار با ما هست تا آخر عالم ـ

خوش باش « خسرو » ها ، فریاد « رازی » ها

تا گفته ام « رحمت » با چشم تان ابروست

از سایه رم کردند ، این نازنازی ها

وارونه آویزان ، بر شاخه ی کاجیم

تلخ است ، می دانم ، پایان بازی ها … »۴ .

                         شاعر : استاد رحمت موسوی ( از رشت )

****************************

به سینه های سخن هست شعر من « رحمت »

« نمانده چون گُلِ خشکیـده ، رنگ و بو، با من

کجاسـت غیـرِ شبِ تیره  پیـش رو، بـا من ؟

پس از تو، در شبِ درد آفـرینِ هجران مانـد

هـزار زمـزمـه، در کـوچـة  گـلو ، بـا مـن

خزان به پشتِ خزان بود و کوچ از پی کوچ

دگر  ز داغ  عـزیـزان  مگـو مگـو ، بـا من؟

بـه  نـذر سجده گزاری  بـه تربـتِ شـبـنم 

گرفتـه انـد همـه واژه هـا وضـو ،  بـا  مـن

نبـودی و  در و  دیوارِ خـانه  مـی کـردنـد

چـو « یا کـریم » غریبـانـه گفت و گـو با  من

ز  شـوخ طبعی خود ، دامنـی به جا نگذاشت 

دراز دسـتی عـشـقِ درنــده خـو ، بـا  مـن

گشـادگی چـو «خـزر» در کنـارِ خود بینـد 

شـود چـو آینـه هـر دیـده روبـرو ،  با مـن

تمـام عمـر شـدم  چـون  چـراغِ  دریـایی 

همـیـشـه بـود نگـه از چهـار سـو ، با  مـن

چـه گـویم از پـرِ  ایـن سهـرة ز پروا دور،  

کـه یک دو برکـه نـزد بال، مثـلِ قو ، بـا من

همیشه خلـوتِ ریحـانِ سبـز خـاطـره اش 

چـو بـرگِ چـای بوَد  همـرکابِ بـو ، با  من

فصـولِ دفتـرِ دل، نیمـه کاره  پایـان یـافت

دگـر ورق  نـخورد  خـاطـراتِ  او  بـا  من

نبـود هیـچ رقـم سـادگی به نقـشـش ،  بود  

بـه مثـلِ کاهـوی سـبزِ هـزار تـو ،  بـا من!

به حُکم شصـت نشستم ز پـا ، ولی ماندست 

هـزار  مـرتـعِ  سـرسـبـزِ  آرزو ،  بـا   مـن

چگـونـه خالـیِ یـادِ  تـرا  کنـم  لبـریـز- 

گرفتـم آنکـه بـوَد روز و شـب سبـو ، با  من

به سینه های سخن هست شعرِ من « رحمت »

نمـی رود  غـزلم در  زمـین  فـرو  بـا  من … »۵

                                   شاعر : استاد رحمت موسوی ( از رشت )

****************************

«هم ناله نشد نای نیستان تو با من»

 

 هم ناله نشد نای نیستان تو با من

یک غنچه نخندید گلستان تو با من

 

دیگر نه پیامی نه سلامی نه درنگی

بر گو که چه شد مهر دو چندان تو با من

 

آویز کنم گوهر اشکم به کنارت

آن شب که بود آینه‌بندان تو با من

 

با هیچ تنابنده نگفتم که چه کرده‌ست

افسونگری میشی چشمان تو با من

 

سر می‌کشم از مهر نوازشگر خوبان

گر کم نشود الفت دستان تو با من

 

فصل خوش عمر تو بهارانه گذشته‌ست

پاییز تو با غیر و زمستان تو با من

 

از زخم زبان‌های حسودانه چه بیمی

وقتی که خدا هست نگهبان تو با من

 

رحمت ” نم آن شورش رگبار کم آورد

هم کاسه نشد بارش گیلان تو با من

شاعر : استاد رحمت موسوی ( از رشت )


منابع :


 

1 ـ ( ماهنامه ی حافظ / شماره ی چهارم / تیر ۱۳۸۳ / مدیر مسئول و سر دبیر : پروفسور سید حسن امین / صفحه ی ۸۱ )

۲ ـ پایگاه خبری تحلیلی منطقه کلاچای ( کلاچای نیوز ) /آدرس سایت : http://knews.blogfa.com/post-125.aspx /   تیتر مطلب : مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان،دیدار با اساتید شعر و موسیقی گیلان یکشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۱

۳ ـ سایت : انجمن پارسایان / آدرس : http://www.parsianforum.com/thread100031.html

4 ـ ( ماهنامه ی حافظ / شماره ی چهارم / تیر ۱۳۸۳ / مدیر مسئول و سر دبیر : پروفسور سید حسن امین / صفحه ی ۸۱ )

۵ ـ سایت : گیلان ما / آدرس : http://guilan-e-ma.ir/2011/07/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1/

 


 1. Ashrafi گفت:

  خیلی ممنون بابت مطلب بسیار زیباتون خیلی کمک بزرگی کردی تا بتونم درس آزاد کتاب فارسی رو بنویسم و نمره ی خوبی بگیرم !!

  نظر لطف شماست
  ما هم خرسندیم از حضور شما بازدیدکننده بزرگوار
  از اینکه مطالب این سایت به کارتان آمد خوشحالم
  با آرزوی موفقیت بیشتر شما در تحصیل علم
  در پناه حق باشید

 2. ... گفت:

  لطفا منبع رو هم بزارید.با سپاس

  منابع در پایان هر قسمت با عدد به انتهای نوشته ارجاع داده شده است
  مهمترین قسمت نوشته از ماهنامه حافظ است که ذکر گردیده و حتی تصویری از صفحه آن ماهنامه در همان قسمت قرار گرفته است .
  از حضورتان متشکرم

 3. غزل گفت:

  خیلی خیلی ممنونم و از سایتتان راضی ام اگر شعر های بیشتری بگزارید ممنون می شم

  متشکرم از نظر لطفتان

  خرسندم که مطالب سایت موجبات رضایت شما را فراهم کرد
  حتما اشعار بیشتری بر روی سایت قرار خواهد گرفت

 4. مرتضی گفت:

  سلام خدا قوت برادر .ممنون از زحمات شما . فقط بفرمایید که ایشان متولد ۱۳۱۴ بودند یا ۱۳۱۵ . سپاس فراوان.

  علیکم السلام
  مرسی
  من آنچه نوشتم دارای ارجاع به منبع است . خودم در ماهنامه حافظ خواندم که سال تولد ایشان ۱۳۱۴ است . در داخل سایت در قسمت منابع هم آدرس را ذکر کردم . اما تمامی سایتها سال تولد ایشان را ۱۳۱۵ نوشته اند . من هم هر دو را گذاشتم . حالا چون خودم ماهنامه را در اختیار دارم از همان صفحه اش برایتان عکسی تهیه کردم تا صدق کلام ما ثابت شود. در قسمت سمت چپ این تصویر عکس و شعری از این شاعر به چاپ رسیده که در پایان آن به تاریخ تولد ایشان اشاره شده است. منبع دیگری در مورد این شاعر بزرگ گیلانی در اختیار ندارم. امیدوارم که مفید واقع شود.

 5. سامان کیانفر گفت:

  لطفاً از وضعیت فعلی استاد خبر دهید.
  از شاگردان ایشان هستم.
  مدرسه راهنمایی رزمندگان اسلام (بلوارگیلان گلسار)
  سال تحصیلی ۱۳۶۹_۱۳۶۸

  استاد دوران کهولت را سپری می کنند . منزل ایشان هم فکر می کنم که در همان رشت ، منطقه گلسار قرار دارد. من از یکی از آشنایانش که سراغ ایشان را گرفتم گفتند که ایشان تنها هستند و درب منزل ایشان هم به روی همگان باز است و خیلی هم خوشحال می شود که دوستداران شعرش به دیدارش بروند.
  من در دهه ۸۰ در بزرگداشت شاعر گیلانی صالح صابر از نزدیک آقای رحمت موسوی را دیدم . ایشان بسیار بیمار بودند و به کمک یکی دو تن از شعرا بر روی پای خودشان می ایستادند.
  ایشان با همان حال به پشت تریبون رفت و غزلی از مرحوم صالح خواند که صدای او بسیار شیوا و رسا بود و من کلی لذت بردم .
  بعد از آن نامه های ایشان مدام در ماهنامه حافظ چاپ می شد و من نوشته هایش را در آنجا مطالعه می کردم تا اینکه ماهنامه حافظ هم تعطیل شد.
  در فضای مجازی هم آخرین مصاحبه ای که از ایشان دیدم آدرسش را در زیر می گذارم که مربوط به سال ۱۳۹۵ است . می توانید ببنید:
  http://www.aparat.com/v/l9ko2/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C

 6. […] رحمت موسوی شاعر گیلانی « رشت » زندگی نامه و اشعار … […]

  مرسی از بازنشر شما

 7. […] رحمت موسوی شاعر گیلانی « رشت » زندگی نامه و اشعار … […]

  متشکرم از باز نشر مطالب سایت ظفرمند در سایت شما
  و ممنونم به خاطر حضورتان
  موفق باشید

 8. سینا گفت:

  آیا ایشان زنده هستند؟


  ایشان همیشه زنده خواهند ماند

 9. مهراب گفت:

  باید شعر های بیشتری در سایت گذاشته شود

  ممنونم از حضور و پیشنهادتان
  حتماً در اولین فرصت به بخش شعر سایت سروسامان خواهم داد و شعرهای بیشتری را برای بازدیدکنندگان خوبی چون شما بر روی سایت خواهم گذاشت.
  چون من مطالب را از کتابها تهیه می‌کنم به همین دلیل وقت زیادی صرف تهیه مطلب و تایپ آن می‌شود. این هم به این دلیل است که دوست ندارم مطالب سایت ظفرمند کپی‌برداری از سایت‌های دیگر باشد.
  ولی در اولین فرصت تا روزهای آینده شعرهای بیشتری از شاعران از جمله آقای رحمت موسوی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
  شعر‌هایی از خانم مریم حیدرزاده بر روی سایت قرار گرفت http://www.zafarmand.ir/?p=3651
  شعرهایی از طالب قبادی شاعر صومعه‌سرایی بر روی سایت قرار گرفت http://www.zafarmand.ir/?p=3660
  شعرهایی از استاد محمدعلی بهمنی بر روی سایت قرار گرفت http://www.zafarmand.ir/?p=3685
  شعرهایی از سید علی میرباذل شاعر رشتی بر روی سایت قرار گرفتhttp://www.zafarmand.ir/?p=3678
  شعرهایی از رضا نیکوکار شاعر رشتی و نفر برتر جشنواره شعر فجر سال ۱۳۹۰ بر روی سایت قرار گرفت http://www.zafarmand.ir/?p=3694

 10. ملیکا گفت:

  خیلی عالی بود

  ممنون از حضور و نظر لطفتان
  رضایت شما از مطالب هدف ماست

 11. آرشام گفت:

  خوب بود.

  متشکرم
  و از این که از مطالب سایت راضی هستید خوشحالم

  • سانایا گفت:

   خوب بود

   ممنونم ار حضورتان
   و تشکر از نظر لطفتان نسبت به مطالب سایت
   موفق باشید

  • سامان کیانفر گفت:

   استاد موسوی معلم ادبیات فارسی ما بودند (۱۳۶۹)
   (رشت گلسار) مدرسه راهنمایی رزمندگان اسلام
   شعری در همان سال‌ها با خط خودشان نوشته به پدرم
   مرحمت نمودند
   اینطور شروع می‌شود
   گرداب هول دید که‌جان پیچ‌وتاب زد
   این زورق شکسته چه‌وقتی به‌آب زد
   و بیت پایانی شعر (متاسفانه فقط این دوبیت یادمه)
   رحمت تو باش ناقد خود در حصول فهم
   قربان آن‌ حریف‌ که‌ حرف حساب زد

   اگر به متن کامل این شعر دسترسی داشتید برایمان بفرستید تا بر روی سایت قرار گیرد.
   آقای رحمت موسوی استاد بزرگی بودند و هستند و از چهره های ماندگارند
   این شعر هم از استاد رحمت موسوی زیباست

   هر جا که پای پیش گذارم دیارِ تست
   هر کوچه ای عبور کنم «رادوارِ» تست
   آرامشِ زمین و زمان، در کنارِ تست
   هر آن دلی که نازکشِ گیر و دارِ تست
   این صید، هر کجا که گریزد شکارِ تست
   صدها جوانه، روز شمارِ بهارِ تست
   البرز، سر بزیر، ز کوهِ وقارِ تست
   چشم هزار پنجره در انتظارِ تست
   هر جا، به هر چه می نگرم: یادگارِ تست
   یادت بسم، وگرنه چه کارم به کارِ تست؟
   خوشبخت آن کسی که کنون در کنارِ تست
   «رحمت» همیشه جای غزل در جوارِ تست

 12. ALIREZA گفت:

  خیلی ممنونم از سایت خوبتون واقعا مفید بود

  مرسییییی

  ما هم از حضور و نظر لطفتان متشکریم
  رضایت شما از مطالب این سایت هدف ماست
  و خوشحالیم که پس از بازدید از سایت ظفرمند اعلام رضایت کردید.
  در پایان بهترین‌ها را برایتان از درگاه خداوند منان خواستاریم! انشاء الله

 13. ..... گفت:

  خیلی زیبا بود

  ممنون از حضور و نظر لطفتان نسبت به مطالب سایت
  اسم و آدرس ننوشتید

 14. محمد فدایی کلده گفت:

  با درود به مدیر سایت یک بیت از استاد در حمایت از وطن.
  آنکس سفر گزید که درد وطن نداشت
  یا داشت چشم لطف به بیت الحزن نداشت

  ما هم خدمت شما عرض سلام و درود داریم
  یک دهه قبل یکبار در انجمن شعر رشت در بزرگداشت شاعر گیلانی صالح صابر آقای رحمت موسوی را از نزدیک دیدم و از سخنرانی و شعر خوانی ایشان لذت بردم . خداوند به ایشان سلامتی و عمر طولانی عطا کند
  ممنون از حضور شما

 15. محمد فدایی کلده گفت:

  درود براستاد بزرگ رحمت موسوی گیلانی مردی که به گیلان و به ایران عشق میورزد و در اشعارش همیشه سربلندی ایران را به رخ همه می کشد از اینکه چند سالی شاگرد ایشان بودم به خودم می بالم

  ما نیز هم به شما و هم به محضر ایشان درود می‌فرستیم.
  گیلان و گیلانی سربلند است به بزرگانی چون ایشان.
  سه بیت از یک سروده دیگر ایشان را تقدیمتان می کنم:
  یک شب نشد بگیریم جشنی شبانه با هم
  با قهوه چای نوشیم یک در میانه با هم
  از زیر «برج ساعت» تا پشت «سبزه‌میدان»
  یک مرتبه نرفتیم شانه به شانه با هم
  «رحمت» خدا و خرما با هم نمی توان داشت
  یکدست کس نگیرد دو هندوانه با هم
  ممنون از حضور و نظر لطفتان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.