آخرین اخبار : 

وقتی که مال و ثروت زیاد می شود ، دعای پیامبر در مورد مال و ثروت

وقتی که مال و ثروت زیاد می شود ، دعای پیامبر در مورد مال و ثروت 

                     جواهرات و ثروت

« … وقتی جناب پیغمبر در مدینه ی طیبه هجرت می فرمودند در بین راه رسیدند به شبانی ، از او شیر طلب نمودند .

گفت : که آنچه صبح دوشیدم قبیله خوردند و آنچه در پستان آنها است از عصر قبیله است .

حضرت عرض کرد : خداوندا مال او را زیاده فرما ، از آنجا گذشتند ، به شبان دیگر رسیدند شیر طلب فرمودند ، قدری شیر آورد ، گوسفندی هم ، بنا بر بعضی اخبار آورد از برای حضرت ، آن حضرت عرض کرد : خداوندا روزیِ او را به قدر کفاف مرحمت فرما !!

بعضی که حاضر بودند عرضکردند اولی که شیر نداد دعا فرمودید که مال او زیاده شود و دوم را دعا فرمودید که روزی او بقدر کفاف باشد ؟!

حضرت فرمودند : همینکه مال زیاده می شود زحمت و وبال صاحب خود را در دنیا زیاده می نماید و حسرت و ندامت و حساب او را در آخرت زیاد می کند و همینکه بقدر کفاف باشد در دنیا و عقبی آسوده است … » ۱ .


 

ارجاعات


 

1 ـ کتاب :« گفتار وعاظ » جلد ۲  / مولف : محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ / ناشر : دفتر نشر ممتاز / چاپ دوازدهم ۱۳۷۸ / سخنرانی فقید سعید مرحوم آقای ملا محمد باقر فشارکی ( از اصفهان )  / صفحه  ۳۱۳

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.